Hoppa till innehåll
Media

Naturskyddskrav för spridningsmaskiner för bekämpningsmedel

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2011 11.49
Pressmeddelande -

 

Till hälso- och säkerhetskraven på maskiner som används till att sprida bekämpningsmedel eller växtskyddsmedel tillfogas miljöskyddskrav. Med kraven minskar man miljöns ofrivilliga exponering för bekämpningsmedlen under den tid då maskinen används och servas. Maskinerna måste till exempel planeras så att de är enkla att fylla på, tömma och rengöra utan att bekämpningsmedlet kommer ut i miljön.

Statsrådet gav torsdagen den 24 mars en förordning om ändring av statsrådets förordning om maskiners säkerhet. Med ändringen av maskinförordningen verkställs EU-direktivet i ärendet. Förordningen träder i kraft 15 juni 2011.

De nya miljöskyddskraven orsakar tilläggskostnader för en del tillverkare av spridningsmaskiner för bekämpningsmedel. De tillverkare vars maskiner redan uppfyller miljöskyddskraven orsakas inte tilläggskostnader. Genom att ställa enhetliga miljöskyddskrav på spridningsmaskiner för bekämpningsmedel säkrar man en jämlik konkurrens mellan maskintillverkarna. På lång sikt förväntar man sig att ändringen ska minska bekämpningsmedelsexponeringens skadeverkningar på människor och miljö.

Ytterligare uppgifterregeringssekreterare Tuula Andersin, tfn 09 160 73105


Tillbaka till toppen