Hoppa till innehåll
Media

Nationell ansvarsenhet behövs för förebyggande av våld i närrelationer och inom familjen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2007 9.13
Pressmeddelande -

En arbetsgrupp som undersökt koordineringen av kunnande och utvecklingsinsatser inom arbetet för förebyggande av våld föreslår att en nationell enhet inrättas i landet med ansvar för förebyggande av våld i närrelationer och inom familjen. Enheten skulle bära huvudansvaret för det arbete som pågår på olika håll för förebyggande av våld i närrelationer och inom familjen. Ett flertal instanser arbetar för närvarande mot våld utan att någon bär det övergripande ansvaret för verksamheten. Expertarbetsgruppen utredde vilken roll olika myndigheter och institutioner har i arbetet mot våld och gjorde på basis av utredningen en framställning om hur insatserna i fortsättningen kan omorganiseras. Arbetsgruppen överlämnade sitt förslag till omsorgsminister Liisa Hyssälä onsdagen den 31 januari.

Arbetsgruppen föreslår att ansvarsenheten för förebyggande av våld i närrelationer och inom familjen skall placeras antingen på Stakes eller på Folkhälsoinstitutet. Huvudmålet för den tilltänkta enheten är att leda det förebyggande arbetet mot våld, stärka sakkunskapen på området och öka medvetandet om dessa frågor. Enheten skulle ha till uppgift att bedriva utveckling och forskning, ge utbildning och experthjälp, koordinera samarbete och internationella kontakter samt sköta kommunikations- och publikationsverksamhet. Arbetsgruppen framhåller att tillräckliga resurser skall reserveras för det förebyggande arbetet mot våld. En 10 % minskning av våldet i närrelationer och inom familjen skulle enligt en bedömning ge upphov till besparingar på cirka 9 miljoner euro.

Bestående strukturer till stöd för lokalt och regionalt arbete

Arbetet på lokal och regional nivå kan bäst stödas genom en permanent organisation och ett långvarigt samarbete inom det förebyggande arbetet i stället för det nuvarande splittrade systemet med tidsbestämda projekt. Arbetsgruppen föreslår en stabiliserad roll för länsstyrelserna som ledare av det regionala arbetet. Dessutom behövs enheter på regional nivå som utvecklar verksamheten och ger klientservice. Även det tvärsektoriella samarbetet med social- och hälsoväsendet och polisen samt räddningsväsendet och utbildningsväsendet bör ökas.

Ökade insatser mot våld i arbetet

Arbetsgruppens förslag gäller framför allt våld i närrelationer och inom familjen. Arbetsgruppen föreslår vidare att Arbetshälsoinstitutet får en starkare roll i att koordinera forskningen, kompetensutvecklingen, utbildningen och informationen.

Arbetsgruppens rapport Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyön koordinointi ja osaamisen keskittäminen (STM, selvityksiä 2006:82) finns på (på finska) www.stm.fi> Julkaisut

Mer information:
Överdirektör Aino-Inkeri Hansson, Social- och hälsovårdsministeriet, (09) 160 73760
Överinspektör Helena Ewalds, Social- och hälsovårdsministeriet, (09) 160 73775, 050 466 2854

Tillbaka till toppen