Hoppa till innehåll
Media

MPR-vaccinet kan även i fortsättningen ges barn som fyllt 12 månader

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2014 9.08
Pressmeddelande -

MPR-vaccinen kan även i fortsättningen inledas när barnet fyllt tolv månader. Vaccinet skyddar barnet mot mässling, påssjuka och röda hund. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet och är således kostnadsfri för den som vaccineras. 

Under de senaste åren har mässlingsfallen ökat i hela EU även om vaccin getts i flera europeiska länder redan i över 30 år. Epidemierna uppstår bland människor som inte vaccinerats eller som inte fått ett tillräckligt vaccinationsskydd. Även i Finland har man sedan år 2011 upptäckt mässlingssmittor som fåtts i hemlandet. 

"Mässlingsepidemin som pågått länge i Europa har fört tusentals personer till sjukhus och även krävt dödsoffer. I Finland har man i och med den höga vaccineringsräckvidden uppnått flockimmunitet som hindrar sjukdomen från att spridas. För att epidemierna inte ska öka i Finland är det ytterst viktigt att människorna tar de vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet" säger överläkare Taneli Puumalainen från social- och hälsovårdsministeriet.

För att förhindra mässlingsepidemin från att spridas gav Institutet för hälsa och välfärd (THL) under våren 2011 en tillfällig rekommendation att den första MPR-vaccindosen kan ges till barn i åldern 12-18 månader. Utgående från THL:s nya undersökningsresultat har SHM ändrat förordningen så att även i fortsättningen kan vaccineringen inledas när barnet fyllt 12 månader.

Ytterligare information

överläkare Taneli Puumalainen, SHM, tfn 02951 63145På vår webbplats

Vaccinationer

På andra webbplatser

MPR-vaccinet kan ges redan vid 12 månaders ålder (THL)

Tillbaka till toppen