Hoppa till innehåll
Media

Möjligheten att förordna om karantän för personer och varor skrivs in i lag

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2006 12.20
Pressmeddelande -

Lagen om smittsamma ändras så att till den fogas möjlighet att förordna om karantän för personer och varor. Även bestämmelserna om distribution av läkemedel i syfte att bekämpa en epidemi ändras. Regeringen föreslog torsdagen den 9 november att lagen stadfästs.. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen fredagen den 10 november. Lagen träder i kraft den 1 december 2006.

Social- och hälsovårdsministeriet, länsstyrelsen eller hälsovårdsnämnden kan förordna om karantän för en person som insjuknat i eller som med fog kan misstänkas ha insjuknat i en sjukdom som direkt hotar folkhälsan. Även en person som utsatts för sjukdomsalstrare kan förordnas om karantän. Karantänens längd är högst en månad. Dessutom kan den läkare som vid hälsovårdscentralen ansvarar för smittsamma sjukdomar i brådskande fall fatta beslut om karantän. Beslutet skall fastställas av hälsovårdsnämnden. Karantänen genomförs i första hand i personens hem. En person som förordnats karantän har enligt förslaget rätt till dagpenning enligt sjukförsäkringslagen samt ersättning för inkomstbortfall.

Enligt gällande lag kan personer som insjuknat eller som misstänks ha insjuknat isoleras på sjukhus. Däremot kan inte personer som utsatts för sjukdomsalstrare isoleras enligt gällande lag.

För bekämpning av en epidemi som direkt hotar folkhälsan och även under en epidemi kan man avvika från både bestämmelserna om krav på försäljningstillstånd och om distribution av läkemedel. Läkemedelspreparat kan användas utan försäljningstillstånd av Läkemedelsverket eller EU. Läkemedel kan expedieras från sjukhusapotek och läkemedelscentraler till andra verksamhetsenheter inom social- och hälsovården utan tillstånd av Läkemedelsverket och verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården kan ge läkemedel direkt till personer som besöker mottagningen.

Ytterligare information: regeringssekreterare Liisa Katajamäki, tfn 09-160 738 54

Tillbaka till toppen