Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ministrarna Saarikko och Grahn-Laasonen uppmanar kommunerna och landskapen att samarbeta i barnfrågor

Opetus- ja kulttuuriministeriöSosiaali- ja terveysministeriö 26.4.2018 15.40
Pressmeddelande

Ministrarna uppmanar med ett brev kommunerna och de kommande landskapen att samarbeta för att främja barns, ungas och familjers välbefinnande, hälsa och inlärning.

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko och undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen har närmat sig landskapens förändringsledare samt ledarna för grundtryggheten och bildningsväsendet i kommunerna med ett brev, där ministrarna uppmanar kommunerna och de kommande landskapen att samarbeta för att främja barns, ungas och familjers välbefinnande, hälsa och inlärning. Brevet har skrivits tillsammans med Finlands kommunförbund.
       
Den kommande landskapsreformen delar ansvaret för att ordna tjänster för barn, unga och familjer mellan kommunens bildningsväsende och landskapets social- och hälsovårdsväsende. Denna uppdelning får inte medföra att tjänsterna fungerar sämre. Kommunerna och landskapen bör tillsammans sörja för att barn, ungdomar och familjer får de tjänster de behöver i rätt tid och att behövlig information löper mellan bildningsväsendet och social- och hälsotjänsterna.

”Trots att ansvaret för ordnandet av tjänsterna är delat, är ansvaret för barnen, de unga och familjerna gemensamt för det allmännas aktörer: staten, kommunerna och landskapen. Detta åläggs vi av vår egen grundlag samt av FNs konvention om barnets rättigheter, som Finland har förbundit sig vid”, säger minister Saarikko.

Ministrarna betonar att tidigt stöd är bäst både för barn, ungdomar och familjer och med tanke på de offentliga finanserna. Tjänsterna bör utgå från barnet och familjen och utgöra en del av barnets, den ungas och familjens vardag. Staten, kommunerna och landskapen måste ha en gemensam vision om hur detta ska genomföras. Gemensamt reformarbete har redan gjorts som en del av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster.

Utredning av kontaktytorna i barn-, ungdoms- och familjetjänsterna

Undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet har tillsammans som en del av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster beställt en utredning om kontaktytor vid genomförande av barn-, ungdoms- och familjetjänster i en föränderlig verksamhetsmiljö (SHM:s rapporter och promemorior 8/2018). Utredningen har gjorts i nära samarbete med Finlands kommunförbund. Som stöd för samarbetet behövs framför allt i begynnelsefasen strukturer för samarbetet, forum för en dialog samt gemensamt överenskomna verksamhetsformer.  

”Det att samarbetet mellan bildningstjänsterna och social- och hälsovårdstjänsterna lyckas är av kritisk betydelse för att tjänsterna till barn, unga och familjer ska fungera som en helhet utan skarvar också sedan den pågående landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen har trätt i kraft. Endast genom detta samarbete kan barnens och de ungas inlärning, välbefinnande och delaktighet främjas på ett övergripande sätt”, konstaterar minister Grahn-Laasonen.

Kompetensen på kontaktytor för yrkesmänniskor, tjänstemannaledningen och förtroendevalda inom tjänsterna till barn, unga och familjer förstärks åren 2018–2020. I samarbete mellan landskapsreformens och social- och hälsovårdsreformens förändringsstöd, programmet för utveckling av barn- och familjetjänster och Utbildningsstyrelsen inleds hösten 2018 barn- och familjeakademier (LAPE-Akatemiat) i landskapen. De tränar centrala aktörer i att samarbeta.

Ytterligare information

projektledare Maria Kaisa Aula, programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, tfn 0295 163 6588, mariakaisa.aula(@)stm.fi
undervisningsministerns specialmedarbetare Daniel Sazonov, tfn 0295 330 276, daniel.sazonov(@)minedu.fi
familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare Riikka Pirkkalainen, tfn 040 539 5090, riikka.pirkkalainen(@)stm.fi

Annika Saarikko LAPE LAPE Sanni Grahn-Laasonen alueuudistus-arkisto hallitus sote-uudistus