Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministerit Saarikko ja Grahn-Laasonen kehottavat kuntia ja maakuntia yhteistyöhön lapsiasioissa

Opetus- ja kulttuuriministeriöSosiaali- ja terveysministeriö
26.4.2018 15.40
Tiedote

Ministerit ovat lähettäneet yhteisen kirjeen maakuntien muutosjohtajille ja kuntien perusturva- ja sivistystoimen johtajille, jossa he kehottavat yhteistyöhön lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen edistämiseksi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ovat lähestyneet maakuntien muutosjohtajia sekä kuntien perusturva- ja sivistystoimen johtajia kirjeellä, jossa he kehottavat kuntia ja tulevia maakuntia yhteistyöhön lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen edistämiseksi. Kirje on laadittu yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa.
                                                  
Tuleva maakuntauudistus jakaa järjestämisvastuun lasten, nuorten ja perheiden palveluista kunnan sivistystoimen ja maakunnan sosiaali- ja terveystoimen kesken. Tämä jako ei saa heikentää palvelujen saatavuutta. Kuntien ja maakuntien tulee yhdessä huolehtia siitä, että lapset, nuoret ja perheet saavat tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan, ja tarvittava tieto kulkee sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kesken.

”Järjestämisvastuun jakautumisesta huolimatta vastuu lapsista, nuorista ja perheistä on julkisen vallan toimijoiden: valtion, kuntien ja maakuntien yhteinen. Tähän meitä velvoittavat oma perustuslakimme sekä YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus, johon Suomi on sitoutunut”, ministeri Saarikko sanoo.
 
Ministerit painottavat, että varhainen tuki on parasta sekä lapsen, nuoren ja perheen että julkisen talouden kannalta. Palvelujen tulee olla lapsi- ja perhelähtöisiä sekä toimia osana lapsen, nuoren ja perheen arkea. Valtiolla, kunnilla ja maakunnilla on oltava yhteinen tahtotila siitä, miten tämä toteutetaan. Yhteistä uudistustyötä on jo tehty osana Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa LAPEa.

Yhdyspintaselvitys lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluista

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat yhdessä osana LAPE-muutosohjelmaa teettäneet selvityksen lapsi-, nuoriso- ja perhepalvelujen toteuttamiseen liittyvistä yhdyspinnoista muuttuvassa toimintaympäristössä (STM:n raportteja ja muistioita 8/2018). Yhteistyön tueksi tarvitaan etenkin alkuvaiheessa yhteistyön rakenteita, vuoropuhelun foorumeita sekä yhteisesti sovittuja toimintamuotoja. Yhdyspintaselvitys on tehty tiiviissä yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa.

”Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakuntien vastuulle tulee opetus- ja kulttuuritoimen palveluista kuntien suurin toimiala. Tulevaisuuden sivistyskunnissa keskiössä ovat lapset ja nuoret. Sivistys- ja hyvinvointipalvelut ovat tulevaisuuden kunnan elinvoiman ja vetovoimaisuuden tekijöitä”, ministeri Grahn-Laasonen toteaa.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ammattilaisten, virkamiesjohdon ja luottamushenkilöiden yhdyspintaosaamista vahvistetaan vuosina 2018–2020. Maakunta- ja sote-uudistuksen muutostuen, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman sekä Opetushallituksen yhteistyönä käynnistetään syksyllä 2018 LAPE-Akatemiat, jotka valmentavat maakunnallisia keskeisiä toimijoita yhteistyöhön.

Lisätietoa

hankejohtaja Maria Kaisa Aula, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE, p. 0295 163 6588, mariakaisa.aula(@)stm.fi  
opetusministerin erityisavustaja Daniel Sazonov, p. 0295 330 276, daniel.sazonov(@)minedu.fi       
perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustaja Riikka Pirkkalainen, p. 040 539 5090, riikka.pirkkalainen(@)stm.fi   

Annika Saarikko LAPE LAPE Sanni Grahn-Laasonen alueuudistus-arkisto hallitus sote-uudistus
Sivun alkuun