Hoppa till innehåll
Media

Minister Wallin: Våld mot män i närrelationer lika allmänt som mot kvinnor

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2010 13.23
Pressmeddelande -

Europeiska institutet för kriminalpolitik HEUNI gav ut idag en rapport om våld mot män i Finland. Rapporten baserar sig på en enkät till 15-74-åriga kvinnor och män. "Rapporten visar att det är lika allmänt för män som för kvinnor att bli utsatta för fysiskt våld i närrelationer. Därtill hade män och kvinnor ungefär lika ofta blivit utsatta för våld av sin dåvarande partner. Utan att underskatta våldet mot kvinnor, ska vi vara medvetna om att också män utsätts för våld i sina nära relationer", påpekar minister Stefan Wallin, som svarar för jämställdhetsfrågor.

"Enligt enkäten har nästan hälften av finländska män och kvinnor blivit utsatta för fysiskt våld av en bekant eller obekant förövare. I den finländska kulturen finns något som godkänner våldsamt beteende. Vi måste komma loss från detta. Målet är en nolltolerans för alla former av våld, oberoende av könet på förövaren eller på offret. Både ord och nävar kan göra ont: också mentalt våld är våld", betonar Wallin.

"Trots att män utsätts för mycket våld, känner dem sig ändå ganska trygga, vilket låter motstridigt. Man ska inte tåla våld därför att man kan slå tillbaka", funderar Wallin.

"Verkligheten är annorlunda för kvinnor: kvinnor utsätts för hotelser och sexuellt våld av sin partner oftare än män. Också våldets konsekvenser är allvarligare för kvinnor än för män, och i det värsta fallet kan våldet i närrelationer leda till offrets död", konstaterar Wallin.

Ministerierna utarbetar som bäst handlingsplaner för programmet för att minska våld mot kvinnor. Programmets betoning på åtgärder mot bland annat sexuellt våld får stöd av enkätsresultaten. Många programmets åtgärder riktas mot våld i närrelationer i allmänt sätt, och därför gynnar dem alla offer för våld i närrelationer - oberoende av kön.

För mer information

specialmedarbetare Susanna Korpivaara, tfn 0400 322 432, [email protected]
överinspektör Päivi Yli-Pietilä, tfn 050 464 9323, [email protected]På andra webbplatser

Tuhansien iskujen maa - Miesten kokema väkivalta Suomessa (Heuni, pdf)

Tillbaka till toppen