Hoppa till innehåll
Media

Minister Wallin leder Finlands delegation på FN:s 55 kvinnokommission

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.2.2011 12.31
Pressmeddelande -

Jämställdhet

Minister Stefan Wallin som ansvarar för jämställdhetsfrågor deltar i FN:s kvinnokommissions (CSW) 55:e session som arrangeras i New York den 22 februari-4 mars. Minister Wallin leder den finländska delegationen. I samband med sessionen träffar minister Wallin också nya UN Womens generaldirektör, tidigare Chiles president Michelle Bachelet.

Huvudtemat för FN:s kvinnokommission år 2011 är kvinnors och flickors tillträde till och deltagande i utbildning, vetenskap och teknologi. I temat ingå också en jämställd sysselsättning av kvinnor och tillgång till ordentliga arbeten. Om ämnet ordnas en rundabordet diskussion på hög nivå den 22.2 samt två paneldiskussioner den 23.2.

På sessionen granskar man också hur besluten som gäller avskaffandet av all slags diskriminering och våld mot flickor verkställts. Besluten godkändes på kommissionens 51 session. Man ordnar även en paneldiskussion om mödradödlighet som kan förebyggas, samt följer upp handlingsprogrammet från Peking som antogs vid FN:s fjärde världskvinnokonferens i Peking år 1995. Programmet har sedan länge utgjort bas för den finländska jämställdhetspolitiken.

Under sessionen ordnas också samnordiska sidoevenemang som koordineras av Finland som ordförande för Nordiska ministerrådet 2011.

Ytterligare uppgifter överinspektör Hanna Onwen-Huma, SHM, tfn +358 50 4671946, [email protected]
utrikessekreterare Ann-Mari Fröberg, utrikesministeriet, tfn +1 646 346 4146, [email protected]På vår webbplats

Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet år 2011  

Tillbaka till toppen