Hoppa till innehåll
Media

Minister Wallin: Företag med kvinnor i ledningen är framgångsrika

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2007 9.00
Pressmeddelande -

Ministrarna som ansvarar för jämställdhetsfrågor samlas i Lissabon den 4 oktober till ett informellt jämställdhetsministermöte. Finlands jämställdhetsminister Stefan Wallin håller tal om jämställdhetspolitikens roll i Lissabonstrategin, det vill säga EU:s gemensamma strategi för hållbar tillväxt och sysselsättning. Vid mötet skall ministrarna dessutom behandla frågor som rör kvinnors sysselsättning och företagsamhet samt sammanjämkning av arbete och familj.

Enligt Finland måste främjandet av jämställdhet mellan könen lyftas fram effektivare som en del av den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i enlighet med EU:s jämställdhetsprogram. För att Europa skall vara konkurrenskraftigt, förmöget och välmående är det nödvändigt att garantera likvärdiga möjligheter för kvinnor och män att delta i arbetslivet. I takt med att befolkningen åldras behövs kvinnor i allt högre grad för olika uppgifter på arbetsmarknaden, också som företagare. Det måste dessutom bli lättare för både kvinnor och män att sammanjämka familje-, arbets- och privatlivet. På så vis främjas både familjernas välmående och möjlighet att delta i arbetslivet. Framförallt måste papporna uppmuntras att ta mer ansvar för familjelivet.

Vid mötet understryker minister Wallin hur viktigt det är att öka antalet kvinnliga ledare samt att stöda kvinnors karriärutveckling. Enligt en ny undersökning från Näringslivets delegation EVA är företag, som leds av kvinnor, i medeltal omkring tio procent mer lönsamma än motsvarande företag som leds av män. De här resultaten kan inte förbises då Europas framgång i en global konkurrens dryftas. Den färska analysen visar obestridligen att man genom att fästa större vikt vid kvinnornas möjlighet till avancemang kan erbjuda en klar konkurrensfördel för företag. Kvinnor på höga positioner inom arbetslivet kan ses som en konkurrensfördel för Europas ekonomi.

För mer information: konsultativ tjänsteman Outi Kuivasniemi, tfn 050 435 0269, specialmedarbetare Carl Haglund, tfn 050 521 7379

Stefan Wallin
Tillbaka till toppen