Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Hyssälä: Dags att förnya föräldraledigheten

Social- och hälsovårdsministeriet
21.11.2007 13.30
Pressmeddelande -

”Användningen av familjeledigheten och kostnaderna förorsakade av ledigheten fördelas i dagens läge ojämnt mellan olika arbetsgivare. Det är i huvudsak mammorna som utnyttjar familjeledigheten, vilket belastar arbetsgivarna i de kvinnodominerade branscherna. Familjeledigheten kostar också för arbetstagarna. Ledigheten reducerar kvinnornas löner, försämrar karriärutvecklingen och håller mammorna borta från arbetslivet för länge”, sade social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä vid en nordisk konferens om familjeledigheter i Ständerhuset i Helsingfors onsdagen den 21 november.

”Sammanjämkning av arbete och familj är en av kärnfrågorna då det gäller jämställdhet mellan könen. Det finländska familjeledighetssystemet har många goda sidor och det har främjat balansen mellan arbete och familj. I en europeisk jämförelse kan vi vara relativt nöjda över vårt system, men det är på inga villkor perfekt”, konstaterade minister Hyssälä.

”Vid social- och hälsovårdsministeriet bereder man som bäst en två veckors förlängning i faderskapsledigheten. Jag för förslaget till riksdagen på hösten 2009 så attförändringen kan träda i kraft från början av år 2010. Förutom detta måste vi i större utsträckning utvärdera en reform av systemet med föräldraledighet. Systemet måste bli tydligare och lättare att förstå. I samband med detta måste vi dryfta en eventuell förlängning av föräldraledigheten och en ändamålsenlig fördelning av ledigheten mellan föräldrarna”, konstaterade minister Hyssälä.

”Familjerna har fortfarande för lite kunskap om möjligheterna att dela familjeledigheten samt om de effekter en delning har på familjens ekonomi. Enligt utredningar har endast hälften av de pappor, som antar att ekonomin lider om de håller föräldraledigt, i själva verket gjort upp kalkyler”, konstaterade minister Hyssälä.

”Jag är också oroad över att unga kvinnor fortfarande ensidigt måste ge efter för kraven från arbetsmarknaden. Samhället måste komma emot unga föräldrar och erbjuda hållbara lösningar för att kombinera både familj och studier och familj och arbete samtidigt. Det behövs flexibla arbetstider så att till exempel småbarnsföräldrar erbjuds bättre möjligheter till förkortad arbetstid”, sade minister Hyssälä.

”Konkurrensen om arbetskraften skärps inom varje bransch. Å andra sidan är fritiden, familjen och hobbyerna allt viktigare för de finländska arbetstagarna. Nu är det dags för nästa steg. Förutom de etablerade begreppen samhälls- och miljöansvar skulle det vara dags att tänka på familjeansvar. I begreppet familjeansvar ingår möjligheter för föräldrarna att sammanjämka arbete och familj samt en trygg uppväxt för barn. Hela samhället måste bära detta ansvar: myndigheterna, arbetsplatserna och familjerna. Att uppmuntra papporna att utnyttja föräldraledigheten och andra familjeledigheter är ett sätt att uttrycka detta familjeansvar”, sade minister Hyssälä.

För att stöda familjernas val och erbjuda information har social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna startat en kampanj som uppmuntrar till att utnyttja familjeledigheter. Målet med Papporna på familjeledighet -kampanjen är att öka antalet pappor som använder föräldraledigheten.

För mer information: specialmedarbetare Marja Tallavaara, tfn (09) 160 73754, 040 501 2889

Tillbaka till toppen