Hoppa till innehåll
Media

Minister Arhinmäki till FN-konferens i New York som behandlar kvinnornas ställn

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2014 7.48
Pressmeddelande -

Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki, som ansvarar för jämställdhetsfrågor, deltar i FN:s kvinnokommissions sammanträde den 10-13 mars i FN:s högkvarter i New York.

Huvudtemat på sammanträdet är utmaningar och framsteg i implementeringen av FN:s millenniemål för kvinnor och flickor. I diskussioner och sidoevenemang betonar Finland att jämställdheten mellan kvinnor och män ska starkt beaktas när målen för FN:s utvecklingsagenda post-2015 fastställs.

Uppföljningstemat på sammanträdet är kvinnors och flickors tillgång till och medverkan inom områdena utbildning, vetenskap och teknologi samt kvinnors lika tillgång till arbetslivet.

Under sammanträdets allmänna diskussion kommer minister Arhinmäki att hålla Finlands nationella anförande. Temat för den allmänna diskussionen är Pekingdeklarationen och handlingsprogrammet, vilka har som mål att stärka kvinnors ställning och människovärde, tillgodose kvinnors mänskliga rättigheter samt främja jämställdheten mellan könen genom integrering av ett jämställdhetsperspektiv. I sitt anförande kommer minister Arhinmäki att berätta om hur Pekingdeklarationen genomförts utgående från Finlands erfarenheter.

Minister Arhinmäki deltar bl.a. i det nordiska ministermötet där man diskuterar hur man kan förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män. Arhinmäki är dessutom huvudtalare vid ett evenemang om lika lön, som ordnas av Internationella arbetsorganisationen ILO.

Arhinmäki håller öppningsanförandet vid Finlands eget sidoevenemang, Helvi Sipilä-seminariet, 13.3 och som har mödrars hälsa som tema.

Arhinmäki träffar under resan bland annat chefen för UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka och chefen för FN:s befolkningsfond Babatunde Osotimehin.

Finland är åren 2012-2016 medlem av kommissionen som sammanträder årligen.

Som avslutning på CSW-sammanträdet tar ministern del av bland annat residensprogram som ordnas av Fin-lands kulturinstitut i New York och deltar i mötet mellan aktörer inom kulturbranschen om kreativa branscher och kulturexport.

Ytterligare information

Överinspektör Hanna Onwen-Huma, tfn + 358 295 163 233, [email protected]På andra webbplatser

Session of the Commission of the Status of the Women 2014 (UN Women)

Tillbaka till toppen