Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Miniintervention tillgänglig för alla

Social- och hälsovårdsministeriet
15.3.2004 8.00
Pressmeddelande -

Miniintervention är ett enkelt och effektivt sätt att förebygga och minska alkoholens skadeverkningar. Avsikten är att miniinterventionen skall bli en del av primärvården. Med miniintervention avses rådgivning som inriktar sig på tidigt ingripande i hög alkoholkonsumtion. I praktiken är det fråga om att vid två eller tre besök diskutera med läkare eller hälsovårdare om alkoholbruket och dess skadeverkningar.

10 personliga frågor

Alkoholprogrammet rekommenderar användningen av miniintervention. Med Alkoholprogrammet försöker man på olika sätt främja medborgarnas förutsättningar att bedöma och kontrollera sitt alkoholbruk. ”10 personliga frågor om ditt alkoholbruk” baserar sig på det s.k. AUDIT-testet som sammanställts av WHO. Var och en kan själv utföra testet och på så sätt bilda sig en uppfattning om sitt alkoholbruk.

Förebyggandet av alkoholhens skadeverkningar är en del av verksamheten inom social- och hälsovården. Vid social- och hälsovårdsministeriet pågår flera program och projekt för att utveckla och sprida sådana verksamhetsmodeller som konstaterats vara bra. Miniinterventionen är ett exempel.

Broschyren ”10 personliga frågor om ditt alkoholbruk” finns på svenska och finska. Den finns också i elektronisk form på www.alkoholiohjelma.fi.

Ytterligare information:
- alkoholprogrammet: programkoordinator Marjatta Montonen, tfn 050 501 12 60
- program och projekt inom social- och hälsovården: överinspektör Veli-Matti Risku, tfn (09) 160 738 55
- miniintervention: professor Kaija Seppä, Tammerfors universitet, [email protected]

Tillbaka till toppen