Hoppa till innehåll
Media

Mentalvårdsstrategi ger den psykiska hälsovården kontinuitet och konsistens

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.9.2018 14.12
Pressmeddelande 131/2018

Social- och hälsovårdsministeriet har påbörjat beredningen av en mentalvårdsstrategi. Riktlinjerna i strategin sträcker sig till år 2030. Syftet är att säkerställa kontinuiteten och målinriktningen inom den psykiska hälsovården.

Med stöd av strategin gör varje regering upp ett handlingsprogram för psykisk hälsa. I programmet fastställs prioriteringarna för mentalvårdspolitiken för respektive regeringsperiod samt metoder och medel för verkställigheten och uppföljningen av programmet.
 
Mentalvårdsstrategin innehåller strategiska riktlinjer för prevention av självmord. För detta ändamål har riksdagen beviljat ett anslag på 300 000 euro.
 
Bakgrunden till strategiarbetet är statsminister Sipiläs regeringsprogram enligt vilket regeringen inleder beredningen av ett nationellt program för psykisk hälsa. I regeringens plan för de offentliga finanserna 2019–2022 ingår ett beslut om en reform av lagstiftningen om
mentalvårds- och missbrukartjänster.
 
Beredningen av mentalvårdsstrategin leds av en styrgrupp med överdirektör Markku Tervahauta från social- och hälsovårdsministeriet som ordförande. För de praktiska förberedelserna svarar en bredbasig expertgrupp där ordförande är professor Sami Pirkola från Tammerfors universitet. Gruppen har företrädare för sakkunniga inom servicesystemet och organisationer inom mentalvården.
 
Mentalvårdsstrategin ska bli klar före utgången av 2019. I beredningen beaktas erfarenheter och återkoppling av utvärderingen av genomförandet av den nationella planen för mentalvårds- och missbruksarbete 2009–2015 (Mieli 2009).
 

Mer information:

Helena Vorma, medicinalråd, tfn 0295 163 388
Meri Larivaara, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 634
Tillbaka till toppen