Hoppa till innehåll
Media

Målet för tobakslagen är att rökningen i Finland ska upphöra

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.8.2010 10.31
Pressmeddelande -

Det nya mål som ställs för tobakslagen är att användningen av tobaksprodukter i Finland ska upphöra. Målet ska uppnås genom att särskilt förebygga att barn och unga börjar röka. Finland är det första landet där upphörande av rökning inskrivits som lagens huvudsakliga syfte. Regeringen föreslog att lagen ska fastställas onsdagen den 18 augusti. Republikens president har för avsikt att fastställa lagen på fredagen.

Genom lagen eftersträvar man att begränsa marknadsföringen och utbudet av tobaksprodukter särskilt i barns vardagsmiljö. Försäljning och överlåtelse av tobaksprodukter till en person som inte har fyllt 18 år förbjuds för både affärer och privatpersoner. Försäljning av en enda cigarett eller köp av ett cigarettpaket från affären till en minderårig är att betrakta som brott vid försäljning av tobak, för vilket man kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Att erbjuda gratis tobak till en minderårig är enligt lagen förbjudet men inte straffbart.

Import och innehav av tobaksprodukter förbjuds för personer som inte har fyllt 18 år. Den som importerar kan straffas med böter men för innehav har straff inte bestämts. Försäljare av tobaksprodukter ska i fortsättningen vara minst 18 år.

Försäljning av snus är helt förbjuden i Finland i fortsättningen när import- och försäljningsförbudet utvidgas till att även omfatta privatpersoner. Samtidigt förbjuds tillexempel beställning av snus via internet helt och hållet. Snus får dock föras in för personligt bruk högst 30 dosor som innehåller 50 gram. Snus får inte föras in som present i fortsättningen.

Förbudet mot tobaksrökning utvidgas bland annat till lokaler som används av barn och unga, bostadsfastigheters gemensamma lokaler, evenemang som anordnas på utomhusområden och i hotellrum.

I framtiden är det inte tillåtet att ha tobaksprodukter och deras varumärken synliga i handelsställen. En försäljare får på begäran visa kunden en katalog eller ge en prislista över de produkter som finns till försäljning. Dessutom förbjuds försäljning av tobaksprodukter från automat. Läkemedelslagen ändras så att nikotinpreparat får säljas förutom i affärer, kiosker och servicestationer även i förplägnadsrörelser.

Lagen träder i kraft redan den 1 oktober. Förbudet att ha tobaksprodukter synliga och begränsningarna av tobaksrökning i hotellrum träder i kraft vid ingången av år 2012. Automater förbjuds från ingången av år 2015.

Ytterligare uppgifter

Ismo Tuominen, regeringsråd, SHM, tfn 09 160 73787, [email protected]På vår webbplats

Politik för tobakskontroll  

Tillbaka till toppen