Hoppa till innehåll
Media

Mål- och verksamhetsprogrammet för vårdarbetet reviderades

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.1.2004 12.00
Pressmeddelande -

Programmet ”Hälsa och välbefinnande genom kunskapsbaserat vårdarbete” drar upp riktlinjerna för hur vårdarbetet skall utvecklas fram till år 2007. Den av social- och hälsovårdsministeriet tillsatta arbetsgruppen för vårdarbete överlämnade sitt program till omsorgsminister Liisa Hyssälä fredagen den 9 januari.

Mål- och verksamhetsprogrammet är en reviderad version av den år 1997 utkomna första nationella strategin för vårdarbete. Målet är att stöda vårdpersonalen såväl i främjandet av befolkningens hälsa som i annan hälso- och sjukvård. I programmet betonas bland annat tidigt konstaterande av hälsorisker, kunskapsbaserat vårdarbete samt arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper. Genom att utveckla arbetsfördelningen kan tillgången till vård förbättras och en tillräcklig arbetskraft tryggas.

Mål- och verksamhetsprogrammet är avsett såväl för personer som gör praktiskt vårdarbete som för vårdarbetets ledare samt lärare och forskare inom området. Sjukvårdsdistrikten och hälsovårdscentralerna har huvudansvaret för verkställigheten av programmet, men även universiteten, yrkeshögskolorna, läroanstalterna och organisationerna inom området deltar.

I programmet ges arbetsgemenskaperna rekommendationer om hur det praktiska vårdarbetet borde utvecklas på basis av nuvarande behov och kommande utmaningar. I utvecklandet av praxis blir det viktigt att främja klienternas och patienternas hälsa och egenvård, ge psykosocialt stöd, utvidga vårdarbetarnas befattningsbeskrivningar samt att svara mot barnfamiljernas och de äldres servicebehov.

Ytterligare information: Marjukka Vallimies-Patomäki, social- och hälsovårdsministeriet, tfn (09) 160 741 70

Publikationen finns (på finska) i pdf-format på adressen www.stm.fi (välj Julkaisut)

Tillbaka till toppen