Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Mahis-hanke ja Tornion Vintiö-ryhmä palkittiin

Social- och hälsovårdsministeriet
22.9.2003 6.00
Tiedote 254/2003

Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima Varhainen puuttuminen -hanke (VARPU) palkitsi parhaat kehittämishankkeet. Jaetun ensipalkinnon saivat Nuorten Akatemia ry:n Mahis-toiminta sekä Torniossa toimiva poliisin, koulukuraattorin ja sosiaalitoimen yhteinen Vintiö-ryhmä. Porissa toimivan Itua elämään -hankkeen Läksypiiritoiminta sai kunniamaininnan. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Markku Lehto ja kilpailuraadin puheenjohtaja pääsihteeri Eeva Kuuskoski jakoivat palkinnot maanantaina 22. syyskuuta Helsingissä.

Varpu-kilpailun tavoitteena oli löytää hyviä käytännön esimerkkejä siitä, miten lapsia ja nuoria autetaan ajoissa ja kuinka ongelmien kärjistyminen estetään. Kilpailu oli avoin kansalaisjärjestöille ja julkisille palveluille. Kilpailuun osallistui 42 hanketta puolilta Suomea, joista 22 järjestöistä ja 20 julkiselta sektorilta. Kilpailun taso oli korkea. Ilahduttavaa oli, että kaikissa hankkeissa ja toiminnoissa selviytymisen tukea tuotettiin lähellä lasten, nuorten ja perheiden arkea.

Palkittavat toimintamallit valittiin kilpailijoiden kirjallisten hakemusten perusteella. Varpu-hankkeen johtoryhmästä valittu kilpailuraati, johon kuuluivat ylitarkastaja Anne Hujala sosiaali- ja terveysministeriöstä, pääsihteeri Eeva Kuuskoski Mannerheimin Lastensuojeluliitosta, ylikomisario Mikko Lampikoski sisäasiainministeriöstä, erityisasiantuntija Heli Sahala Suomen Kuntaliitosta ja toiminnanjohtaja Pirjo Somerkivi Suomen Vanhempainliitosta valitsivat voittajat. Valinnoissaan raati painotti luovuutta, lasten ja perheiden tarpeisiin vastaamista, yhteistyötä, mallin siirtämiskelpoisuutta sekä toiminnan jatkuvuutta.

Nuorten Akatemian Mahis

Nuorten Akatemian Mahis eli Mahdollisuus itää sinussa -hanke on kouluttanut valtakunnallisen ohjaajaverkoston, joka aktivoi syrjäytymisvaarassa olevia nuoria omaehtoiseen toimintaan. Nuoret voivat aikuisohjaajan tuella ja enintään 500 euron avustuksella suunnitella ja toteuttaa esimerkiksi yhteisen Lapin matkan tai urheiluleirin, kunnostaa toimitilan nuorille tai käynnistää mopokerhon. Tähän päivään mennessä on koulutettu 800 aikuisohjaajaa ja nuorten omia Mahis-projekteja on käynnistynyt jo 750 ympäri Suomea. Mahis edustaa uudenlaista, innovatiivista lähestymistapaa nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Huomionarvoista on, että vuonna 1998 alkanut projekti on nyt osa Nuorten Akatemian jatkuvaa toimintaa. Lisätietoja hankkeesta: Mahis-toiminnan päällikkö Susanna Winter, puh. 09-3487 0602, [email protected]Tornion Vintiö-ryhmä

Vintiö -ryhmä on kehittänyt toimintamallin, jonka avulla nuorten, myös alle 15-vuotiaiden, rikollisiin tekemisiin puututaan välittömästi ja pyritään katkaisemaan mahdollinen rikoskierre. Ryhmä on poliisin, koulukuraattorin ja sosiaalitoimen yhteistyöryhmä, joka tekee yhteistyötä alueen koulujen ja kauppiaiden kanssa. Nuorten ja vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä osa ryhmän toimintaa. Vintiö-ryhmän toiminta osoittaa, että muutamankin ihmisen innostus ja sitoutuminen tuottaa hyviä tuloksia. Toimintamalli on toteutettavissa muuallakin Suomessa osana viranomaisten arkityötä. Tarvitaan vain aitoa yhteistyöhalua ja työtehtävien priorisointia. Erityisen tunnustuksen ansaitsee se, että Vintiö-ryhmä on tehnyt työtään jo yli 10 vuoden ajan.

Lisätietoja: rikosylikonstaapeli Reino Keskitalo, puh. 016-434 257, [email protected]Itua Elämään

Itua Elämään -hankkeen Läksypiiri on hyvä esimerkki nuorten arjessa tapahtuvasta kuntouttavasta toiminnasta. Se on tukenut koulussa huonosti menestyviä nuoria läksyjen teossa ja arjen taitojen oppimisessa. Läksypiiri varmistaa pienin yksinkertaisin konstein sen, että nuori pääsee kiinni opiskeluun ja siten välttää koulutuksellisen syrjäytymisen. Läksypiirin käytännöllinen työote nojaa sosiaalipedagogiseen teoriaan. Vuonna 2002 alkanut toiminta leviää tänä syksynä kaikille Porin yläasteille. Läksypiirin taustalla on monipuolinen yhteistyöverkosto. Mukana ovat mm. seurakunta, KELA, Porin kaupunki ja ammattikorkeakoulut. Läksypiirin toteuttamiseen on saatu mukaan ammattikorkeakoulun opiskelijoita sekä vapaaehtoistyötä tekeviä aikuisia.

Lisätietoja: projektipäällikkö Tuija Eskelinen, puh. 02-6508 828, [email protected]

Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima Varpu-hanke kokoaa ja levittää varhaisen puuttumisen hyviä käytäntöjä. Se pyrkii edistämään sellaista kulttuurista muutosta, jolla lasten oikeus saada tukea ja apua ajoissa nousisi keskeiseen osaan suomalaista päätöksentekoa ja lasten ja nuorten hyvinvointi ymmärrettäisiin kaikkien yhteiseksi asiaksi.

Varpu-hankkeen johtoryhmässä ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö, oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, Opetushallitus, Suomen Kuntaliitto, A-klinikkasäätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Vanhempainliitto, Lastensuojelun Keskusliitto ja Stakes.

Lisätietoa antavat: Sosiaali- ja terveysministeriössä sosiaalineuvos Martti Lähteinen, puh (09) 160 74351 ja Stakesissa tutkimusprofessori Tom Arnkil, puh. 0400-879 148, [email protected] tai erikoissuunnittelija Marie Rautava, puh. 040-590 7883, [email protected] ja Lastensuojelun Keskusliitossa projektipäällikkö Sami Lahdensuo, puh. 040-507 2852, [email protected] Varpu-hankkeen internet-sivut ovat www.stakes.fi/hyvinvointi/verk ja www.lskl.fi.

Tillbaka till toppen