Hoppa till innehåll
Media

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon tilakäyntien seuranta tehostuu

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 15.9.2009 7.55
Tiedote -

Hallitus esittää, että Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tehtävä seurata ja tarvittaessa huolehtia maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyvistä tilakäynneistä vakinaistetaan vuoden 2010 alusta. Tehtävä on tällä hetkellä säädetty väliaikaisesti vuosiksi 2007-2009. Pysyvän järjestelyn tavoitteena on tehostaa maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa ja tilakäyntien seurantaa.

Vuosien 2007-2009 ajan määräaikaisina voimassa olleiden säännösten mukaan Maatalousyrittäjien eläkelaitos voi huolehtia työpaikkakäynnistä työterveyshuollon toimeksiannon perusteella maatalouden asiantuntijan tekemänä tilakäyntinä, jos työterveyshuollon edellisestä työpaikkakäynnistä on kulunut yli neljä vuotta. Käytännössä suurimman osan tilakäynneistä ovat tehneet työterveyshuollon ammattihenkilöt ja maatalouden asiantuntijat yhdessä. Moniammatillisten tilakäyntien määrän lisäämiseksi Maatalousyrittäjien eläkelaitos voisi hyödyntää ylläpitämänsä tilakäyntirekisterin tietoja ja toimia linkkinä maatalouden asiantuntijoiden ja työterveyshuoltohenkilöstön välillä käyntien järjestämisessä.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaissa säädettyjä prosenttiosuuksia, joilla eri rahoittajat osallistuvat tapaturmajärjestelmän kokonaiskustannusten kattamiseen. Kustannukset rahoitetaan perus- ja lisäturvaosuudella. Perusturvaosuuden rahoituksesta vastaavat Kansaneläkelaitos ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. Lisäturvaosuus rahoitetaan vakuutettujen osuuden, valtion osuuden ja sijoitusten tuoton kautta. Rahoitusosuuksia on tarkistettu määrävuosin.

Vuonna 2009 tehdyn tarkistuslaskennan perusteella perusturvan suhteellinen osuus  kokonaiskustannuksista laskee hieman ja lisäturvan osuus vastaavasti nousee. Muutos selittyy pääosin tapaturmavakuutettujen maatalousyrittäjän eläkelain mukaisten työtulojen kasvulla, jonka johdosta tapaturmajärjestelmästä myönnetyt päiväraha- ja eläke-etuudet ovat nousseet.              

Hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait tulisivat voimaan 1.1.2010.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Sanna Pekkarinen (työterveyshuolto), puh. 09 160 73174, [email protected]
Hallitussihteeri Tiina Muinonen (rahoitus), puh. 09 160 74412, [email protected]

 Muualla palvelussa

Työterveyshuolto

Tillbaka till toppen