Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelu tukee työssä jaksamista

Social- och hälsovårdsministeriet
15.10.2009 10.50
Tiedote -

Maatalousyrittäjien vuosilomapäivien määrää esitetään lisättäväksi yhdellä nykyisestä 25 päivästä 26 päivään vuonna 2010. Samalla alkaisivat turkistuottajien lomituspalvelu sekä poronhoitajien sijaisapukokeilu. Hallitus päätti torstaina 15. syyskuuta asiaa koskevien lakien sisällöistä. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Lomituspalveluja järjestettäisiin vain sellaisille turkistuottajille, jotka harjoittavat ammattimaista turkiseläintaloutta ja ovat sidoksissa turkiseläinten päivittäiseen hoitotyöhön. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaisi kalenterivuosittain vuosilomapäivien ja lisävapaatuntien määrän. Siirtymäsäädöksellä säädettäisiin vuonna 2010 järjestettävien vuosilomapäivien enimmäismääräksi 14 päivää. Lisävapaasta perittäisiin palvelun käyttäjältä viisi euroa tunnilta.

Tavoitteena on tukea kotieläintalousyrittäjien ja turkistuottajien työssä jaksamista. Molempien ammattiryhmien edustajat ovat sidoksissa eläintenhoitotyöhön seitsemän päivää viikossa.

Poronhoitajien sijaisapukokeilu alkaisi vuoden 2010 alusta ja kestäisi kolme vuotta. Poronhoitaja järjestäisi itselleen haluamansa sijaisen tarvitessaan poronhoitotyöhön sijaisapua sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden takia. Kustannuksia korvattaisiin jälkikäteen maksettavalla sijaisapukorvauksella. Sijaisena ei voisi toimia poronhoitajan perheenjäsen.

Poronhoitotyöt noudattelevat poron luontaista vuosirytmiä ja vaihtelevat vuodenajan mukaan. Poronhoidon rakennekehityksen myötä poronhoitajien työmäärä on kasvanut ja heidän keski-ikänsä on kohonnut. Kokeilun tavoitteena on selvittää, miten sijaisapujärjestelmällä pystyttäisiin parhaiten tukemaan poronhoitajan työssä jaksamista.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2010.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Riitta Kuusisto, puh. 09 160 74360
Apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä, puh. 09 160 73773Muualla palvelussamme Poronhoitajien sijaisapukokeilu. Poronhoitajien sijaisapukokeilua valmistelleen työryhmän muistio (Selvityksiä 2009:35) 
Tillbaka till toppen