Hoppa till innehåll
Media

Leena Räsänen blir direktör för ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd vid Regionförvaltningsverket i Lappland

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.7.2020 14.23 | Publicerad på svenska 6.7.2020 kl. 18.07
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har utnämnt veterinärmedicine doktor Leena Räsänen till direktör för ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd vid Regionförvaltningsverket i Lappland. Räsänen övergår till tjänsten från posten som direktör för avdelningen för livsmedelssäkerhet vid Livsmedelsverket.

Till ansvarsområdet basservice, rättsskydd och tillstånd hör uppgifter i anslutning till social- och hälsovården, miljöhälsovården, främjandet och tillgodoseendet av rättssäkerhet, konsument- och konkurrensförvaltningen samt utvärderingen av den regionala tillgången till basservice. Direktören leder ansvarsområdet och svarar för att verksamheten leder till resultat och resultatmålen nås.

Tjänsten som direktör tillsätts för fem år, för perioden 1.9.2020–31.8.2025. Direktörerna för ansvarsområdet vid de övriga fem regionförvaltningsverken utnämndes i april. 

Ytterligare information

Jaska Siikavirta, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 394
 

Tillbaka till toppen