Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ledningen för social- och hälsovården deltar i riksomfattande beredskapskurs i Tusby

Social- och hälsovårdsministeriet
20.10.2021 9.03
Pressmeddelande 310/2021

Social- och hälsovårdsministeriets beredskapsenhet har förberett en riksomfattande beredskapskurs för ledningen för social- och hälsovården i samarbete med Försvarsmaktens medicinalvård. Kursen har samband med arbetet i den av statsrådet tillsatta delegationen för social- och hälsovården under undantagsförhållanden.

Beredskapskursen ordnas vecka 42 (20–22.10.2021) vid Försvarsmaktens servicecenter i Tusby. I kursen deltar ca 60 personer, som representerar den högsta ledningen för social- och hälsovården och dess intressegrupper. Kursen har cirka 40 föreläsare och de representerar den högsta expertisen inom branschen.

Kursen är den andra i sitt slag. Den första motsvarande kursen ordnades hösten 2019. Målet är att beredskapskurserna ska bli gängse praxis i branschen.

Under kursen iakttas gällande anvisningar för coronapandemin som utfärdats av Institutet för hälsa och välfärd och regionförvaltningsverket och som gäller Nyland.

Korrigering 20.10 2021 kl. 10.00. Kontaktpersonens namn har ändrats till Matti Lehto. 

Ytterligare information

Matti Lehto, professor, ledare för beredskapskursen, tfn 0500 621705, [email protected]
Pekka Tulokas, beredskapsdirektör, tfn 0295 163202, [email protected]

Tillbaka till toppen