Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lättare för närståendevårdare att utnyttja sina lediga dagar

Social- och hälsovårdsministeriet
1.4.2004 10.40
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att till lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården fogas en bestämmelse som begränsar kommunens möjlighet att ta ut klientavgifter för de tjänster de ordnar för den vårdbehövande under närståendevårdarens lagstadgade ledighet. Enligt förslaget skall maximiavgiften per dygn vara 9 euro per vårddag.

Den lagstadgade ledigheten omfattar 24 dygn per år. Uppskattningsvis 15 600 närståendevårdare är berättigad till lagstadgad ledighet. Syftet med förslaget är att göra det lättare för närståendevårdarna att utnyttja sina lediga dagar och därigenom förbättra deras förutsättningar att orka.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter att den har antagits och blivit stadfäst. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 1 april. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag.

Ytterligare information: regeringssekreterare Riitta Kuusisto, tfn (09) 160 743 60

Tillbaka till toppen