Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Länsstyrelserna hör personer som har blivit inkallade till patientsäkerhetsar...

Social- och hälsovårdsministeriet
17.11.2007 10.45
Pressmeddelande -

Sjukvårdsdistrikten har överlämnat listor till länsstyrelserna över yrkeskunniga personer inom hälsovården som föreslås bli inkallade till patientsäkerhetsarbete, ifall arbetskonflikten inom hälsovården börjar den 20 november. I går började länsstyrelserna höra de personer som har blivit inkallade till patientsäkerhetsarbete. Enligt de uppgifter som finns tillgängliga för tillfället inkallar sjukvårdsdistrikten 2 398 personer till patientsäkerhetsarbete.

I dag på eftermiddagen börjar länsstyrelserna få de svar som hänför sig till förfarandena när personerna hördes. Länsstyrelserna har förberett sig på att förordna personer till patientsäkerhetsarbete inom den minimitid som har angivits i lagen.

Social- och hälsoavdelningarna vid länsstyrelserna har lösgjort de resurser som finns tillgängliga för att verkställa patientsäkerhetslagen så effektivt som möjligt och jobbar även under veckoslutet. Trots detta är det möjligt att vissa sjukvårdsdistrikt måste arbeta utan de tilläggsresurser som patientsäkerhetslagen möjliggör under de första dagarna av arbetskonflikten.

Tehy har meddelat att organisationen hörsammar patientsäkerhetslagen och rekommenderar sina medlemmar att ha en positiv inställning om de blir inkallade till patientsäkerhetsarbete. På lokal nivå har samarbetet löpt väl då arbetsgivarna och fackförbunden har förhandlat och i de flesta fall har parterna kommit överens om antalet personer som skall förordnas till patientsäkerhetsarbete.

Personer kan endast förordnas till patientsäkerhetsarbete ifall övriga metoder inte är tillräckliga för att trygga patientens liv eller för att förhindra bestående skador. På grund av detta har sjukvårdsdistrikten fått direktiv om att först utreda och förverkliga alla andra metoder för att garantera patientsäkerheten.

För mer information: biträdande avdelningschef Marja-Liisa Partanen, tfn (09) 160 73804, 050 559 9169, regeringsråd Pekka Järvinen, tfn (09) 160 73800, 050 563 8347, överläkare Tom Silfvast, tfn (09) 160 74131, 050 4141 485 (svenskspråkiga förfrågningar)

Tillbaka till toppen