Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lakiluonnos Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och

Social- och hälsovårdsministeriet
31.8.2020 16.50

Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster. Vänligen lämna ert utlåtande senast den 11 september 2020.

År 2018 undersökte justitiekanslern huruvida upphandlingsförfarandet vid Institutet för hälsa och välfärd är oavhängigt. Justitiekanslern meddelade sitt beslut den 10 maj 2019. I beslutet ansåg justitiekanslern det motiverat att tydligare än tidigare åtskilja den vaccinforskning som finansieras av läkemedelsbolag från beredningen och beslutsfattandet i anslutning till beslut om upphandling av vacciner, så att det kan säkerställas att förfarandet är oavhängigt och opartiskt.

Med anledning av de utredningar som gjorts i frågan beslutade social- och hälsovårdsministeriet att fortsätta beredningen av en bolagisering av de kommersiella vaccinforskningstjänsterna. Den föreslagna lösningen innebär att den kommersiella vaccinforskningen vid Institutet för hälsa och välfärd hålls åtskild från upphandlingen av vacciner och att det dessutom skapas förutsättningar för att stärka den nationella
vaccinforskningen.

Det nya bolagets verksamhetsområden är vetenskaplig forskning och utveckling. Bolagets uppgift innebär kommersiell vaccinforskning och tillhörande experttjänster. Finska staten har aktiemajoritet i det bolag som bildas och det hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Den personal vid Institutet för hälsa och välfärd som utför kommersiella vaccinforskningsuppgifter övergår i aktiebolagets tjänst. Det bolag som bildas ska vara ett bolag med statliga specialuppgifter, och social- och hälsovårdsministeriet ska svara för ägarstyrningen av bolaget.

Svarsanvisningar till mottagarna

Lämna i första hand in utlåtandet via tjänsten utlåtande.fi. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande om de så önskar.
 
Alla utlåtanden är offentliga. Begäran om utlåtande och materialet finns också på webbadressen https://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande och i statsrådets projektportal https://valtioneuvosto.fi/sv/projekt på projektnumret STM101:00/2020.

Ytterligare upplysningar ger:

Social- och hälsovårdsministeriet: Niina Kiviaho, specialsakkunnig, niina.kiviaho(at)stm.fi, 02951 63009

Tillbaka till toppen