Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagstiftning som gäller kosmetiska preparat överförs till social- och hälsovård

Social- och hälsovårdsministeriet
2.11.2012 10.00
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet meddelar

Ansvaret för att bereda lagstiftning om kosmetiska preparat överförs från början av 2013 från arbets- och näringsministeriet till social- och hälsovårdsministeriet. Kosmetiska preparat är till exempel solkrämer, hårfärger och nagellack. Målet med regleringen av dessa preparat är att de ska vara trygga för människors hälsa.

Ansvaret för tryggheten hos kosmetiska preparat ligger hos produkttillverkaren och den som släpper ut produkten på marknaden. Myndigheterna enligt konsumentskyddslagen är ansvariga för tillsynen över kosmetika. De kosmetiska preparat som finns på marknaden övervakas i huvudsak av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och de importerade preparaten av Tullstyrelsen. Övervakningen av skönhetsvårdsservicen omfattas fortfarande av konsumentskyddslagen.

Den finska kosmetikslagstiftningen baserar sig på EU:s kosmetikadirektiv, som fr.o.m. 11.7.2013 ersätts med en ny EU-förordning. Den nya förordningen ersätter i huvudsak också den nuvarande nationella lagstiftningen inom området.

Mer uppgifter

Marilla Lahtinen, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 050 3589 338
Leila Vilhunen, överinspektör, ANM, tfn 0295 064686På vår webbplats Kosmetiska preparat
På andra webbplatser Kosmetiska produkter (Tukes)
Tillbaka till toppen