Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagproposition om en barnombudsmannatjänst

Social- och hälsovårdsministeriet
14.9.2004 8.00
Pressmeddelande -

Regeringen förslår att en barnombudsmannatjänst inrättas. Regeringen fattade beslut om innehållet i en proposition i ärendet tisdagen den 14 september. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen samma dag.

I propositionen förslås att en lag om barnsombudsmannen stiftas för stärkande av barnens ställning och rättigheter i samhället. Barnombudsmannens verksamhet grundar sig enligt förslaget på FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnombudsmannen skall bevaka och främja barns intressen och rättigheter inom förvaltningen, samhällspolitiken och lagstiftningen samt främja genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter. Till ombudsmannens centrala uppgifter hör vidare att lyfta fram barnens åsikter i den offentliga debatten och att informera om barnen rättigheter.

Barnombudsmannen kan ta initiativ i frågor som gäller barnens ställning och missförhållanden i samhället. Andra sätt att påverka är till exempel rekommendationer, anvisningar och råd. Barnombudsmannen är i sin verksamhet oberoende och har tillgång till en bred expertis inom olika förvaltningsområden. Ombudsmannen har en egen byrå. Barnombudsmannatjänsten och barnombudsmannens byrå placeras i samband med social- och hälsovårdsministeriet.

För att stödja ombudsmannens arbete tillsätts en delegation som representerar sakkunskap inom olika områden på bred bas där även medborgarorganisationerna är starkt företrädda.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 september 2005. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2005 och avses bli behandlad i samband med den.

Ytterligare information:
Regeringssekreterare Eeva Kangasniemi, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 09-160 743 52

Tillbaka till toppen