Hoppa till innehåll
Media

Lagen om elektroniska recept träder i kraft

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2007 12.20
Pressmeddelande -

I den nya lagen om elektroniska recept fastställs de krav som skall uppfyllas när recept görs upp elektroniskt. Enligt lagen kan recept göras upp elektroniskt och via datanät överföras till ett receptcenter på riksnivå. Utifrån uppgifterna i receptcentret kan apoteken expediera de läkemedel som förskrivits för patienten. Skillnaden i jämförelse med pappersrecept är att de elektroniska recepten lagras i receptcentret. De ges inte till patienten. Regeringen föreslog torsdagen den 25 januari att lagen stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen fredagen den 2 februari. Lagen träder i kraft den 1 april 2007.

Läkaren skall informera patienten om det elektroniska receptet och ge patienten en patientanvisning. Patienten har rätt att förbjuda att receptet görs upp elektroniskt och sänds till receptcentret och då skall han eller hon i stället få ett traditionellt pappersrecept. Elektroniska recept skall införas vid alla verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård och vid alla apotek. Läkare och tandläkare som är verksamma som självständiga yrkesutövare behöver dock inte börja använda systemet. Det centraliserade systemet innebär att läkemedelsordinationerna kan göras upp på samma sätt vid alla verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård och att alla elektroniska recept kan expedieras från varje apotek.

Fördelar för patienten

Det elektroniska receptet för med sig betydande fördelar jämförtmed det traditionella pappersreceptet. Eftersom de elektroniska recepten lagras i ett receptcenter kan patienten alltid på apoteket få en tidsenlig utredning om alla sina läkemedelsordinationer och de läkemedel som kan avhämtas på basis av dem. När läkemedelsförskrivaren har tillförlitliga uppgifter om alla läkemedel som patienten använder, kan läkemedlens inbördes verkningar beaktas när nya läkemedelsordinationer görs upp. Likaså kan den samlade medicineringens inverkan på patientens hälsotillstånd beaktas.

Datasäkerheten beaktas

Folkpensionsanstalten svarar för receptcentret. Elektroniska recept förvaras i receptcentret i 30 månader. Därefter överförs de till ett separat receptarkiv. Innan ett elektroniskt recept skickas skall det signeras elektroniskt. Den elektroniska signeringen är förenad med en certifikattjänst med hjälp av vilken det kontrolleras att den som gjort upp receptet har rätt att göra upp recept. Den elektroniska identifieringen och signeringen gör att det är betydligt svårare att förfalska elektroniska recept än pappersrecept. Patienten har också rätt att få information om vem som har behandlat och läst uppgifterna om honom eller henne i receptcentret eller receptarkivet.

Ytterligare information: regeringsrådet Pekka Järvinen, tfn 09-160 738 00

Tillbaka till toppen