Hoppa till innehåll
Media

Lagändringar som gäller elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation i EU-området

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2020 14.09 | Publicerad på svenska 29.10.2020 kl. 15.10
Pressmeddelande 257/2020

Socialförsäkringsinstitutionernas uppgifter och befogenheter när de utbyter information elektroniskt i enlighet med EU:s lagstiftning om samordningen av den sociala tryggheten preciseras.

Preciseringar görs också i Folkpensionsanstaltens uppgifter i rollen som kontaktpunkt för medlemsstaternas system för elektroniskt utbyte av information (EESSI) och i socialförsäkringsinstitutionernas uppgifter när de använder kontaktpunkten för utbyte av information.

Bestämmelserna om kontaktpunkten uppdateras så att de motsvarar bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen. I lagen beaktas dessutom de funktioner som genomförts vid kontaktpunkten samt de tjänster som byggts upp i anslutning till den. 

Behandlingen av dispensärenden som gäller tillämplig lagstiftning överförs från social- och hälsovårdsministeriet till Pensionsskyddscentralen.

Republikens president stadfäste lagarna den 29 oktober 2020 och de träder i kraft den 1 januari 2021.

Systemet för elektroniskt utbyte av information EESSI

EESSI-systemet (Electronic Exchange of Social Security Information) underlättar utbytet av information inom EU mellan myndigheter som ansvarar för social trygghet. Med hjälp av systemet kan EU-ländernas myndigheter för social trygghet överföra information till varandra snabbt och tryggt.

I Finland är Folkpensionsanstalten EESSI-kontaktpunkt. Systemet införs gradvis i Finland under 2020.

Mer information: 

Henna Huhtamäki, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 3072, [email protected]

Tillbaka till toppen