Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lääkkeiden vähittäismyyntihintojen perusteet muuttuvat

Social- och hälsovårdsministeriet
17.10.2013 10.44
Tiedote -
Valtioneuvosto antoi torstaina 17. lokakuuta uuden lääketaksa-asetuksen, jolla muutetaan lääkkeiden vähittäismyyntihintojen perusteita. Uudistuksen myötä kalliimpien reseptilääkkeiden vähittäismyyntihinnat laskevat ja halvempien nousevat. Reseptilääkkeistä, reseptillä toimitettavista itsehoitolääkkeistä sekä sairausvakuutuslain nojalla korvattavista perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista peritään jatkossa toimituserä- ja lääkekohtainen toimitusmaksu 2,17 euroa (nykyään 0,39 euroa). Asetus tulee voimaan 1. tammikuuta 2014.

Lääketaksa säätelee lääkkeiden vähittäismyyntihintoja ja apteekkien lääkkeiden myynnistä saamaa myyntikatetta. Lääketaksamuutosten seurauksena sairausvakuutuksen lääkekorvausmenot vähenevät arviolta noin 15,8 miljoonaa euroa vuodessa. Potilaille aiheutuvia lisäkustannuksia on tarkoitus tasata alentamalla lääkekustannusten vuosittaista omavastuuosuutta eli niin kutsuttua lääkekattoa. Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) valmistellaan parhaillaan lääkekaton alentamiseen tähtäävää sairausvakuutuslain muutosta, jota koskeva esitys annettaneen eduskunnalle lähiviikkoina.

Uudella lääketaksa-asetuksella pyritään turvaamaan lääkkeiden saatavuus koko maassa. Tavoitteena on taata apteekkien riittävät resurssit asiantuntijatyöhön ja lakisääteiseen lääkeneuvontaan vähentämällä lääkkeiden myyntikatteen riippuvuutta lääkkeiden tukkuhinnasta.

Uusi lääketaksa-asetus perustuu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) kesäkuussa 2012 antamaan ehdotukseen lääketaksan muuttamisesta. Fimea valmisteli ehdotuksensa yhdessä STM:n, KELAn, Suomen Apteekkariliiton ja Helsingin yliopiston apteekin edustajien kanssa. Asetuksen taustalla on myös STM:n asettaman apteekkitoiminnan kehittämistyöryhmän raportti (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2011:16).

Lisätietojahallitussihteeri Mari Laurén, p. 02951 63375, [email protected]
neuvotteleva virkamies Ulla Närhi, p. 02951 63391, [email protected]

Tillbaka till toppen