Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunernas syn på produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna kartläggs

Social- och hälsovårdsministeriet
11.7.2019 15.59 | Publicerad på svenska 11.7.2019 kl. 16.09
Nyhet

För att få underlag för en utredning kartlägger social- och hälsovårdsministeriet vilka synpunkter kommunerna har på rollerna i tjänsteproduktionen inom den social- och hälsovårdsstruktur som beskrivs i regeringsprogrammet. Det egentliga utredningsarbetet inleds i höst.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering ska ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster överföras till landskapen genom en social- och hälsovårdsreform. Enligt regeringsprogrammet ska landskapen också vara tjänsteproducenter, medan den privata och den tredje sektorn kan komplettera tjänsteproduktionen.

Kommunernas roll i tjänsteproduktionen avgörs utifrån en separat utredning. Utredningsarbetet inleds efter sommaren och ska bli klart före utgången av 2019. Som underlag för utredningen kartläggs kommunernas egna synpunkter på produktionen av tjänsterna genom en enkät som genomförs under sommaren.

Enkäten har sänts till kommunerna som en webbenkät. Kommunerna kan besvara enkäten fram till den 13 september 2019.

Ytterligare information:

Antti Kuopila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 516, [email protected] 

Uppdaterad 13.8.2019. Kommunerna kan besvara enkäten fram till den 13 september 2019.

Tillbaka till toppen