Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Planeringen av den prehospitala akutsjukvården i social- och hälsovårdsreformen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2018 16.13
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet påminner om de centrala principerna för beredningen av de prehospitala akutsjukvårdstjänsterna som en del av social- och hälsovårdsreformen. Även i fortsättningen kan genomförandet av den prehospitala akutsjukvården grunda sig på en modell med flera producenter på det sätt som fastställts av en aktör som har ansvaret för organiseringen.

Alla 18 landskap ska ordna prehospital akutsjukvård. Den prehospitala akutsjukvården ska planeras och genomföras i samarbete med de verksamhetsställen inom hälso- och sjukvården som tillhandahåller brådskande vård så att de tillsammans bildar en regionalt sett funktionell helhet. Räddningsväsendet ska också ordnas i alla landskap.

Fem centraler för prehospital akutsjukvård som bygger på de nuvarande fem universitetssjukhusens struktur inrättas. Dessa ska ha mer omfattande uppgifter än idag i fråga om styrningen av jourverksamheten och beredskapsuppgifterna inom sektorn.

Läs hela kommuninfo 7/2018: Planeringen av den prehospitala akutsjukvården i social- och hälsovårdsreformen

Ytterligare information

Markku Tervahauta, avdelningschef, tfn 0295 163167

Lasse Ilkka, specialsakkunnig, tfn 0295 163714

[email protected]

Tillbaka till toppen