Hoppa till innehåll
Media

Krävande reumavård centraliseras till tre kompetenscentrum

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2010 11.50
Pressmeddelande -

Vårdansvaret för svåra reumasjukdomar centraliseras till fem universitetssjukhus. De allra mest krävande vårdåtgärderna centraliseras till tre kompetenscentrum. Helsingfors, Tammerfors och Åbo universitetssjukhusdistrikt har meddelat att de är intresserade av att verka som nationella kompetenscentrum för vården av reumatism.

Företrädare för social- och hälsovårdsministeriet, universitetssjukhusen och specialläkarföreningarna diskuterade fredagen den 23 april arbetsfördelningen i den vård av reumapatienter som ska centraliseras. Under de kommande veckorna för närmare diskussion om vilken speciellt krävande vård som ska centraliseras till vilket centrum.

Både barns och vuxnas reumatism vårdas i den offentliga sjukvården så, att universitetssjukhusen koordinerar vårdhelheten och ansvarar för vården av svårare sjukdomsformer. Speciellt krävande vård av barnreumatism samt krävande ortopedisk vård av vuxenreumatism centraliseras till tre kompetenscentrum.

Den vård som ska centraliseras samt arbetsfördelningen preciseras genom förordningen om ordnande och centralisering av den högspecialiserade sjukvården. Förordningen revideras för reumasjukdomarnas del inom maj. I förordningen tar man centraliseringsbehovet av vården av reumasjukdomar i beaktande på lång sikt och för hela landets del.

Ytterligare uppgifterDirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki, tfn 09 160 73804
Medicinalråd Timo Keistinen, tfn 09 160 74116
Regeringsråd Pekka Järvinen, tfn 09 160 73800

På vår webbplats

Fortsatt vård av patienterna när verksamheten vid reumasjukhuset upphör

Tillbaka till toppen