Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Konceptet med informationshantering inom läkemedelsbehandlingen har publicerats: hanteringen av kundspecifika läkemedelsuppgifter förbättras

Social- och hälsovårdsministeriet
1.7.2020 10.39
Nyhet

Utvecklingen av den riksomfattande läkemedelslistan framskrider. Institutet för hälsa och välfärd har publicerat ett koncept för informationshantering inom läkemedelsbehandlingen som beskriver målbilden, förutsättningarna och utvecklingsvägen för registrering och användning av läkemedelsbehandlingsuppgifter.

Den riksomfattande läkemedelslistan är ett av de viktigaste utvecklingsobjekten för informationshanteringen inom läkemedelsbehandlingen. Den är en organisationsoberoende, uppdaterad lista över patientens eller klientens medicinering. Läkemedelslistan kommer att innehålla recept som förskrivits av yrkesutbildade personer samt uppgifter som medborgarna själva registrerat om de läkemedel de använder. 


Informationshanteringen inom läkemedelsbehandlingen effektiviseras


Avsikten är att den riksomfattande läkemedelslistan ska ersätta separata regionala och systemspecifika läkemedelslistor. Detta minskar överlappande arbete för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och effektiviserar användningen av läkemedelsuppgifter vid informationsledning och beslutsfattande.


Syftet med att utveckla läkemedelslistan är att förbättra yrkesutbildade personers möjligheter att få en helhetsbild av patientens medicinering. Patientens möjligheter att kontrollera sina egna läkemedelsuppgifter förbättras också. 


Avsikten är att informationshanteringen inom läkemedelsbehandlingen ska främjas avsevärt under kommande år. Utvecklingen av läkemedelslistan är en del av utvecklingen av informationshanteringen i enlighet med färdplanen för läkemedelsärenden. 

Utvecklingen av den riksomfattande läkemedelslistan fortsätter med beredningen av behövliga lagstiftningsändringar. Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut i frågan hösten 2020. Arbetet med att utveckla läkemedelslistan är omfattande och fortsätter över flera regeringsperioder. 


Ytterligare information


Sari Palojoki, specialsakkunnig, [email protected] 
Riikka Vuokko, specialsakkunnig, [email protected] 
Heikki Virkkunen, överläkare, [email protected]

Tillbaka till toppen