Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kompletterande utbildning för socialvårdspersonalen

Social- och hälsovårdsministeriet
27.1.2005 12.00
Pressmeddelande -

Till socialvårdslagen fogas en bestämmelse om kompletterande utbildning för socialvårdspersonalen. Enligt bestämmelsen skall kommunerna sörja för att socialvårdspersonalen, beroende på grundutbildningens längd, hur krävande arbetet är och befattningsbeskrivningen, i tillräcklig utsträckning deltar i den kompletterande utbildning som ordnas för den. Regeringen föreslog torsdagen den 27 januari att lagen stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag.

Kommunerna kan själv avgöra hur den kompletterande utbildningen ordnas och genomförs. Den kompletterande utbildningen kan genomföras både som individuell utbildning och som utbildning för yrkesgrupper eller arbetsplatser. Utbildningen kan också ordnas som ett samarbete inom ett område eller en region.

Skyldigheten att delta i kompletterande utbildning stöder upprätthållandet och utvecklingen av personalens yrkesskicklighet, vilket för sin del främjar att socialvårdens klienter får de tjänster de behöver i en kvalitativ, effektiv och ekonomisk form.

Kommunernas skyldighet att se till att socialvårdspersonalen i tillräcklig utsträckning deltar i den kompletterande utbildningen betyder att kommunen svarar för kostnaderna för utbildningen. De årliga tilläggskostnaderna för kommunerna uppskattas till 51750 000 euro. Eftersom lagen träder i kraft från början av augusti 2005 uppskattas tilläggskostnaderna för år 2005 till 21 560 000 euro, varav statens andel är 7 113 000 euro.

Lagen träder i kraft den 1 augusti 2005.

Ytterligare information:
Överinspektör Pirjo Sarvimäki, tfn 90-160 731 36

Tillbaka till toppen