Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommuninfo: Social- och hälsovårdsministeriet har justerat de föreskrifter, anvisningar och rekommendationer som getts under coronavirusepidemin – största delen har upphört att gälla

Social- och hälsovårdsministeriet
13.7.2020 9.26
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har justerat de föreskrifter, anvisningar och rekommendationer som getts under coronavirusepidemin. Justeringen har gjorts i enlighet med sjukdomsläget sommaren 2020.

Social- och hälsovårdsministeriet har under våren utfärdat ett flertal anvisningar, rekommendationer och föreskrifter särskilt till kommuner, samkommuner, sjukvårdsdistrikt, regionförvaltningsverk och andra hälsoskyddsmyndigheter. 

En del av anvisningarna och rekommendationerna har gällt de undantagsförhållanden som statsrådet och republikens president konstaterat och undantagsbefogenheterna enligt beredskapslagen. En del har i sin tur grundat sig på annan lagstiftning, såsom lagen om smittsamma sjukdomar och hälsoskyddslagen, i syfte att hantera en omfattande situation med en smittsam sjukdom. 

Efter justeringen konstaterar social- och hälsovårdsministeriet att det finns rätt få anvisningar och rekommendationer som fortfarande är gällande. Största delen av de givna anvisningarna och rekommendationerna har i den rådande sjukdomssituationen konstaterats vara föråldrade eller så har giltighetstiden för dem löpt ut.

Anvisningar och rekommendationer som är gällande, som upphävts och sådana vars giltighetstid löpt ut finns alla samlade på social- och hälsovårdsministeriets webbplats under en egen mellanrubrik.

Uppdaterade anvisningar på Institutet för hälsa och välfärds webbplats

I fortsättningen finns anvisningar om bekämpning av coronaviruset och andra infektioner samlade på Institutet för hälsa och välfärds webbplats för medborgare och yrkespersoner inom hälsovården. Där finns bland annat aktuella anvisningar för äldre och andra riskgrupper under coronavirusepidemin samt gällande anvisningar om till exempel tjänster som tillhandahålls i hemmet eller omsorg dygnet runt.

Ytterligare information: 

Jaska Siikavirta, [email protected] (undantagsförhållanden, regionförvaltningsverk och anställningsvillkor)
Jari Keinänen, direktör, [email protected] (miljö- och hälsoskydd)
Tuija Metsävainio, regeringssekreterare, [email protected] (läkemedel)
Paula Tiittala, överläkare, [email protected] (smittsamma sjukdomar)
Tuija Kumpulainen, direktör, [email protected] (social- och hälsovårdstjänster)
Merja-Liisa Auero, medicinalråd, [email protected] (social- och hälsovårdstjänster)

Tillbaka till toppen