Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Beloppen av utkomststödets grunddel för 2021

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2020 16.41
Nyhet

Beloppen av utkomststödets grunddel för 2021 har fastställts. Från och med den 1 januari 2021 är grunddelens belopp för en ensamstående 504,06 euro per månad. För ensamförsörjare är den förhöjda grunddelens belopp 574,63 euro per månad.

Enligt lagen om utkomststöd justeras beloppen av utkomststödets grunddel årligen enligt folkpensionsindex. 

Klienten ansöker om grundläggande utkomststöd hos Folkpensionsanstalten. Kommunen ansvarar för det kompletterande och det förebyggande utkomststödet samt det socialarbete som gäller dem.

Mer information

Katariina Rainio, planerare, [email protected]

Tillbaka till toppen