Hoppa till innehåll
Media

Kommunernas dyrortsklassificering avskaffas från folkpension år 2008

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2006 13.05
Pressmeddelande -

Kommunernas dyrortsklassificering avskaffas som en del av folkpensionsreformen år 2008. Avskaffningen av dyrortsklassificeringen höjer förmåner för invånare och pension eller stöd för pensionstagare som bor i kommuner i den andra dyrortsklassen. Den nya folkpensionslagen moderniserar och klargör regler som avser folkpensioner, familjepensioner och barntillägg. Handikappförmåner, dvs. vårdbidrag för barn, handikappbidrag och vårdbidrag för pensionstagare, har samlats i en egen separat lag.

Förslaget omfattar även i enlighet med ramlinjedragning som regeringen antog i mars ett förslag att den andra dyrortsklassen slopas från folkpension, efterlevnadspension och andra förmåner vars belopp är bunden vid dyrortsklassificeringen I fortsättningen påverkar inte längre en persons boningsort på storleken på folkpension och andra förmåner såsom pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa, ersättningar för skada, ådragen i militär tjänst, militärunderstöd samt avträdelsestöd för lantbruksföretagare.

Totalreformen är avsedd att träda i kraft i början av år 2008. Dessförinnan genomförs i början av september 2006 en av riksdagen redan antagen nivåförhöjning på 5 euro i folkpensioner, familjepensioner, frontmannapensioner, pensionsstöd för vissa långtidsarbetslösa och avträdelsestöd

Avsikten är att lagförslagen lämnas till riksdagen inom innevarande juni för att förslagen kan behandlas i riksdagen under höstperioden 2006.

Ytterligare uppgifter: Tuulikki Haikarainen tel. (09) 160 73865, Juha Rossi, tel. (09) 160 73866.

Tillbaka till toppen