Hoppa till innehåll
Media

Kirsi Varhila ny kanslichef vid social- och hälsovårdsministeriet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.8.2019 13.20
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde torsdagen den 15 augusti avdelningschefen, överdirektör Kirsi Varhila till ny kanslichef vid social- och hälsovårdsministeriet.

Kanslichefens femåriga tjänsteperiod inleds den 1 oktober 2019. Kanslichefens uppgift är att leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde.

Kirsi Varhila har sedan 2017 varit avdelningschef för social- och hälsovårdsministeriets avdelning för styrning av social- och hälsovården och första ställföreträdare för kanslichefen. Dessförinnan var hon avdelningschef för ministeriets avdelning för social- och hälsovårdstjänster 2013–2017. Tidigare har Varhila bland annat arbetat som direktör vid regionförvaltningsverket 2010–2013 och före det som avdelningschef vid Länsstyrelsen. Varhila är politices magister.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken. Ministeriet har till uppgift att främja god hälsa och funktionsförmåga hos befolkningen, en hälsosam arbets- och livsmiljö samt jämställdhet mellan könen. Social- och hälsovårdsministeriet har också till uppgift att säkerställa tillräckliga social- och hälsovårdstjänster och en skälig utkomst i olika skeden av livet.

Ytterligare information

Jiri Sironen, specialmedarbetare, tfn 0295 163 410
Jaana Koski, förvaltningsöverdirektör, tfn 0295 163 519

Tillbaka till toppen