Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nationellt cancercentrum främjar patienternas jämlikhet

Social- och hälsovårdsministeriet
12.4.2016 11.36 | Publicerad på svenska 12.4.2016 kl. 16.49
Pressmeddelande 44/2016

Inrättandet av ett nationellt cancercentrum, vilket har varit under beredning länge, tog ett steg framåt när regeringen vid sina ramförhandlingar den 5 april beviljade det finansiering för fyra år framåt. En arbetsgrupp som har tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet drar upp riktlinjer för verksamheten vid det nationella cancercentrumet. Arbetsgruppens arbete kommer att ligga till grund för inrättandet av centrumet.

Det nationella cancercentrumet har som uppgift att nationellt samordna cancerforskningen och en ändamålsenlig användning av servicesystemets resurser för cancervården. Syftet med den nationella styrningen är att säkerställa att cancerpatienter får likvärdig vård oberoende av bostadsort, främja forskningen inom området, främja behandlingarnas kvalitet och kostnadsnyttoeffekt samt ha kontroll över ökningen av läkemedelskostnaderna.

Det nationella cancercentrumet fungerar åtminstone till en början som ett nätverk som bildas när universiteten och universitetssjukvårdsdistrikten inrättar regionala cancercentrum. Därutöver inrättas ett nationell samordnande cancercentrum för att samordna de regionala centrumens verksamhet.

Den arbetsgrupp med bred sammansättning som nu har tillsatts har som mål att planera verksamhetsmodeller för behandlingen och undersökningen av patienter vid cancercentrumet. Arbetsgruppen har också som mål att att styra universitetssjukvårdsdistriktens och universitetens samarbete inom ramen för pilotprojekt som det avtalas om separat.

Arbetsgruppens mandatperiod är 1.4.2016–31.12.2017. Arbetsgruppen har ett tätt samarbete med styrgruppen för tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen och de aktörer som styr social- och hälsovårdsreformen.

Ytterligare information

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, direktör, tfn 0295 163 382, [email protected]
Erja Heikkinen, undervisningsråd, tfn 0295 330 101, [email protected]

Genomstrategi
Tillbaka till toppen