Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Jukka Takala chef för Europeiska arbetsmiljöbyrån

Social- och hälsovårdsministeriet
4.5.2006 5.40
Pressmeddelande -

Europeiska arbetsmiljöbyråns förvaltningsråd valde vid ett möte i Luxemburg den 3 maj teknologie doktor Jukka Takala till chef för byrån. Han tillträder den 1 september 2006. Mandatperioden är fem år.

Europeiska arbetsmiljöbyrån är underställd Europeiska kommissionen och har till uppgift att samla in, analysera och sprida information om arbetshälsa och arbetssäkerhet. Byrån ligger i Bilbao i Spanien.

Jukka Takala har haft sakkunniguppdrag vid Arbetarskyddsstyrelsen i Finland och därefter arbetat vid den internationella arbetsorganisationen ILO.

Ytterligare information: direktör Erkki Yrjänheikki, tfn 09-160 724 79

EU
Tillbaka till toppen