Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Johanna Laisaari: Barnens rättigheter ska skyddas också under undantagsförhållanden

Social- och hälsovårdsministeriet
11.5.2020 11.08
Kolumn

COVID-19-epidemin har i praktiken visat oss vilken central betydelse barnens rättigheter har i dessa exceptionella tider. Barnens rättigheter har nämligen begränsats avsevärt under de senaste månaderna runt om i världen. Begränsningarna har gällt utbildning, sociala relationer och stimulerande aktiviteter. Samtidigt har i praktiken också barnens rätt till trygghet, grundläggande omsorg, lek och fritid inskränkts.

Utöver ett flertal nationella aktörer har också FN:s kommitté för barnets rättigheter uttryckt sin oro över coronakrisens konsekvenser för barnens välbefinnande och tillgodoseendet av rättigheterna. De åtgärder som epidemin kräver har också tydligt lyft fram behovet av en nationell barnstrategi. Skyldigheterna med avseende på de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna som ligger till grund för barnstrategin kräver att begränsningar av barnens rättigheter under undantagsförhållanden görs endast till de delar som är nödvändiga, samtidigt som man måste vara medveten om begränsningarnas konsekvenser för barnen.

När man under undantagsförhållanden blir tvungen att fatta svåra beslut i en snabbt föränderlig situation, blir bedömningen av beslutens konsekvenser lätt ytlig. Det är dock viktigt att alltid göra en bedömning av konsekvenserna för barn också proaktivt, och i undantagsförhållanden är bedömningen allt viktigare.  Vid bedömningen av konsekvenserna för barn ska man också utreda barnens egna åsikter: barns och ungas egna erfarenheter och åsikter om undantagsförhållandenas konsekvenser för deras vardag kan inte ignoreras.

Under undantagsförhållanden är det särskilt viktigt att fästa vikt vid förutsägbarheten och betydelsen av tillräcklig information för barnen. Det är statens skyldighet att informera barnen om frågor som gäller dem. Barnet har rätt att få information på ett sätt som lämpar sig för barnets ålder.

Nu är det viktigt att blicka framåt och trygga barnens rättigheter i och med att begränsningarna avvecklas. Med tanke på barnens rättigheter är det viktigt att Finland strikt stöder sig på rättsstatsprincipen och tryggar barnens grundläggande och mänskliga rättigheter såväl under undantagsförhållanden som när de lindras. Den nationella barnstrategin ger riktlinjer för detta när den blir färdig.

Johanna Laisaari
generalsekreterare, den nationella barnstrategin

Tillbaka till toppen