Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Jämkad arbetslöshetsförmån till utgången av år 2007

Social- och hälsovårdsministeriet
3.11.2005 11.50
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras så att jämkad arbetslöshetsförmån kan beviljas till utgången av år 2007 trots att maximitiden på 36 månader för utbetalning har gått ut. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 3 november. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag.

Rätt till jämkad arbetslöshetsförmån har bland annat en arbetssökande som utför deltidsarbete, om deltidsarbetet baserar sig på en arbetstidsförkortning som gjorts på arbetsgivarens initiativ. Avsikten med den jämkade arbetslöshetsförmånen är att uppmuntra arbetslösa att ta emot deltidsarbete och tillfälligt arbete. Jämkad arbetslöshetsförmån kan utbetalas för högst tre år åt gången. Med en tillfällig lagändring har det varit möjligt att betala jämkad arbetslöshetsförmån till utgången av år 2005 trots att maximitiden för utbetalning har gått ut.

Ytterligare information:
Regeringssekreterare Kirsi Päivänsalo, tfn 09-160 738 68

Tillbaka till toppen