Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Jämkad arbetslöshetsförmån kan utbetalas i förskott

Social- och hälsovårdsministeriet
11.12.2008 12.25
Pressmeddelande -

En lagändring ska göra det lättare att betala ut jämkad arbetslöshetsförmån. Enligt lagförslaget kan arbetslöshetsförmånen betalas utan beslut på basis av sökandens egna uppgifter och redan innan utbetalaren har fått löneuppgifter som är bestyrkta av arbetsgivaren. Utbetalningen i förskott förutsätter att sökanden i sin ansökan lämnar uppgifter om antalet arbetstimmar per dag, sin bruttolön och arbetsgivarens kontaktuppgifter. Förskottsbetalningen gäller alla jämkade arbetslöshetsförmåner.

Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 11 december. Avsikten är att republikens president ger lagförslaget till riksdagen fredagen den 19 december.

Bestämmelserna om förskottsutbetalningen luckras upp för att öka antalet utbetalningar. Med förskottsutbetalningen kan man minska de problem som uppkommer då löneintyget saknas, försnabba behandlingstiden och främjar sysselsättningen. Enligt propositionen avlägsnas förskottsutbetalningens maximibelopp på 70 procent av arbetslöshetsförmånen och det krävs ingen särskild orsak för förskottsutbetalningen. Det är ändå alltid utbetalaren som bestämmer om förskott ska betalas och till vilket belopp.

För mer information: regeringsråd Esko Salo, tfn (09) 160 73180

Tillbaka till toppen