Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Priskonkurrens mellan egenvårdsläkemedel föreslås

Social- och hälsovårdsministeriet
5.12.2018 11.10 | Publicerad på svenska 5.12.2018 kl. 15.41
Pressmeddelande 190/2018

Regeringen föreslår en ändring av läkemedelslagen som innebär att priskonkurrens mellan egenvårdsläkemedel ska tillåtas. Därutöver påskyndas inrättandet av nya apotek genom att processen för sökande av ändring förkortas och det föreskrivs om förutsättningar för tillhandahållande av ett uthämtningsfack.

Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen onsdagen den 5 december. Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 mars 2019.

Det fastställs ett högsta pris för egenvårdsläkemedel. Apoteken får sälja ett preparat till ett billigare pris genom att minska sitt eget försäljningsbidrag. Priskonkurrensen mellan egenvårdsläkemedel gäller alla egenvårdsläkemedel. 

Propositionen öppnar upp för billigare egenvårdsläkemedel för patienterna. Syftet är inte att öka läkemedelsförsäljningen. Därför ska det inte vara möjligt att marknadsföra läkemedel exempelvis med priskampanjer. För att säkerställa en rationell och ändamålsenlig användning av läkemedel ska den farmaceutiska personalen genom rådgivning och handledning se till att priset inte får kunderna att fatta fel köpbeslut. Genom förordning går det att göra avgränsningar senare av vilka läkemedel som omfattas av priskonkurrens, om det i fråga om något läkemedel framkommer synnerligen vägande skäl med tanke på folkhälsan.

I lagen föreslås bestämmelser om uthämtningsfack. Ett apotek expedierar läkemedlen till ett fack, varifrån patienten avhämtar det. Uthämtningsfacken används till exempel för uthämtning av läkemedel som beställts via apotekens webbtjänst och för uthämtning av läkemedel efter apotekens öppettider. I praktiken använder apoteken redan sådana fack. I lagen föreslås grundläggande bestämmelser om förutsättningarna för verksamheten och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) kan meddela närmare föreskrifter om uthämtningsfack.

Regeringen vill även påskynda inrättandet av nya apotek. Inrättandet av nya apotek har fördröjts av ändringar som gäller Fimeas beslut, eftersom ändring sökts i nästan alla beslut om att inrätta ett nytt apotek. I regeringens proposition föreslås det att möjligheten att söka ändring i beslut som gäller inrättande av ett apotek samt i vissa andra apoteksbeslut stryks, vilket skulle innebära att ett beslut kunde överklagas direkt till förvaltningsdomstolen. Detta förkortar processen för inrättandet av nya apotek med upp till sex månader.

Den regeringsproposition med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen som nu lämnats till riksdagen (Apteekki II) och den ändring av läkemedelslagen (RP 99/2018 rd) som redan är under behandling i riksdagen (Apteekki I) genomför de riktlinjer som regeringspartiernas apoteksarbetsgrupp beslutat om.

Ytterligare information

Merituuli Mähkä, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63575, [email protected]

Petra Ruuska, sakkunnig, tfn 02951 63587, [email protected]

Tillbaka till toppen