Hoppa till innehåll
Media

Intresset för att jobba i Kuopio ökade en aning bland personalen vid Läkemedels

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2009 8.09
Pressmeddelande -

Personalen vid Läkemedelsverket visar ett större intresse för att jobba i Kuopio då omorganiseringen av läkemedelsförsörjningen framskrider. Det visar preliminära resultat av en förfrågning till personalen. Majoriteten av de som svarade på enkäten vill ändå fortfarande inte att arbetsplatsen flyttas till en annan ort.

Av de tillfrågade anser 34 personer vid Läkemedelsverket att en flytt till Kuopio är ett alternativ som bör tas i beaktande (23 är beredda eller möjligen beredda att flytta, 11 kunde inte ännu preciseras sin ståndpunkt). Enligt en förfrågning som gjordes i november meddelade 12 personer att de är villiga att flytta till Kuopio. I september var sju personer villiga att flytta.

Enligt de preliminära resultaten har tidpunkten för flytten av den egna arbetsplatsen stor inverkan på intresset att flytta. Övriga faktorer som inverkar är hur det ordnar sig med makans eller makens jobb, kompetensutveckling och möjligheterna till avancemang.

Personalen fick också frågan om hur möjligheten till distansarbete eller tillgången till ett arbetsutrymme i Helsingfors skulle inverka på intresset att arbeta för det nya utvecklings- och säkerhetscentret för läkemedelsområdet. Majoriteten av dem som svarade på enkäten ansåg att dessa faktorer spelar en avgörande roll.

Som en del av grundandet av Säkerhets- och utvecklingscentralen för läkemedelsområdet frågade man personalen vid Läkemedelsverket hur villiga de är att arbeta i Kuopio. Resultaten av förfrågningen utnyttjas då man planerar hur verksamheten vid det nya centret ska sättas i gång i Kuopio. 194 personer vid Läkemedelsverket svarade på enkäten (ungefär 95 procent av personalen).

Riksdagen behandlar som bäst lagen om grundandet av det nya centret. Det har tidigare fattats beslut om att placeringsorten är Kuopio. Verksamheten i Kuopio skulle inledas den 1 november.

För mer information projektchef Vesa Jormanainen, Läkemedelsverket, tfn 050 430 1732
Tillbaka till toppen