Hoppa till innehåll
Media

Internationellt samarbete mot spridningen av hiv och tuberkulos

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2013 10.15
Pressmeddelande -

De nordiska länderna, de baltiska länderna, Polen, Tyskland och Ryssland har idag i Helsingfors god-känt en resolution om att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar såsom hiv och tuberkulos. Länderna inom området vill genom samarbete begränsa speciellt spridningen av läkemedelsresistent tuberkulos.

Något som för närvarande ger anledning till oro är läkemedelsresistent tuberkulossmitta samt dubbel-infektioner av tuberkulos och hiv, där antalet fall den senaste tiden har ökat inom vissa befolknings-grupper i länderna inom området. Hiv- och tuberkulossituationen varierar ändå stort mellan länderna.

Trots att antalet tuberkulosfall i Europa generellt sett håller på att sjunka, kan människornas rörlighet i fortsättningen påverka spridningen av tuberkulos. Därför spelar internationellt samarbete och utbyte av information en viktig roll i bekämpningen av sjukdomen.

Den idag godkända hiv- och tuberkulosresolutionen är en del av den nordliga dimensionens partner-skap för hälsa och socialt välbefinnande som bland annat ämnar minska smittsamma sjukdomar genom att effektivisera och öka det internationella samarbetet inom området. I bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom partnerskapet mellan Island, Norge, Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland prioriteras hiv och tuberkulos.

Ytterligare information

överläkare Taneli Puumalainen, tfn 02951 63145
forskningsprofessor Mika Salminen, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 02952 48454På vår webbplats

Bekämpning av smittsamma sjukdomar  

Tillbaka till toppen