Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Inkallelserna till patientsäkerhetsarbete fortsätter

Social- och hälsovårdsministeriet
18.11.2007 11.15
Pressmeddelande -

Enligt de uppgifter som finns tillgängliga för tillfället behöver sjukvårdsdistrikten ungefär 2 400 personer till patientsäkerhetsarbete ifall arbetskonflikten inom hälsovården börjar den 20 november. Länsstyrelserna har överlämnat inkallelsebrev till ungefär 1 200 personer, det vill säga till ungefär hälften av dem som kallas till patientsäkerhetsarbete. Hittills har länsstyrelserna förordnat ungefär 150 personer till patientsäkerhetsarbete. Länsstyrelserna fortsätter dela ut inkallelsebrev och förordna personer till patientsäkerhetsarbete i dag och i morgon. Verkställandet av patientsäkerhetslagen har framskridit enligt social- och hälsovårdsministeriets direktiv.

Länsstyrelserna förordnar alla personer som har fått ta emot ett inkallelsebrev till patientsäkerhetsarbete, ifall det inte finns ett hinder för förordnandet i patiensäkerhetslagen. En person kan förordnas till patientsäkerhetsarbete 24 timmar efter att han eller hon har fått ta emot ett inkallelsebrev.

Personer kan endast förordnas till patientsäkerhetsarbete ifall övriga metoder inte är tillräckliga för att trygga patientens liv eller för att förhindra bestående skador. På grund av detta har sjukvårdsdistrikten fåttdirektiv om att först utreda och förverkliga alla andra metoder för att garantera patientsäkerheten.

För mer information: biträdande avdelningschef Marja-Liisa Partanen, tfn (09) 160 73804, 050 559 9169, regeringsråd Pekka Järvinen, tfn (09) 160 73800, 050 563 8347, överläkare Tom Silfvast, tfn (09) 160 74131, 050 4141 485 (svenskspråkiga förfrågningar)

Tillbaka till toppen