Hoppa till innehåll
Media

Inga ändringar i restaurangernas coronavirusbegränsningar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.8.2020 13.42
Pressmeddelande 196/2020

Begränsningarna som gäller förplägnadsrörelsers verksamhet kommer att förbli i kraft i september. Restauranger och kaféer ska fortsättningsvis bekämpa spridning av coronavirussmitta genom vissa åtgärder överallt i Finland. Statsrådet utfärdade en förordning om detta den 27 augusti 2020.

Alla kunder i restaurangerna och kaféerna ska ha en egen sittplats. Dessutom måste kunderna ges anvisningar om hur de ska agera för att hindra att den smittsamma sjukdomen sprids. Kunderna ska ha möjligheten att tvätta sina händer och ytorna i restaurangen eller kaféet ska hållas rena. 
Förplägnadsrörelsen ansvarar också för att avstånden mellan kunderna är tillräckliga. 

En plan för hur de ovan nämnda begränsningarna och skyldigheterna fullgörs ska vara framlagd för kunderna.

Bestämmelserna om begränsningarna finns i statsrådets nya temporära förordning om temporär 
begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam 
sjukdom. Förordningen är i kraft från den 1 september och gäller till och med den 30 september 2020.

Mer information 

Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected] 
 

Tillbaka till toppen