Hoppa till innehåll
Media

Influensa A(H1N1)v-epidemin börjar, första dödsfallet i Finland

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2009 11.12
Pressmeddelande -

THL och SHM informerar:

Finlands första dödsfall med anknytning till influensaviruset A(H1N1)v, dvs. svininfluensa, inträffade i norra Österbotten.

Senaste lördag dog en kvinna med en svår långtidssjukdom i Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt. Den 16 oktober hade det konstaterats att hon har en luftvägsinfektion orsakad av svininfluensaviruset. Samma dag fick hon läkemedelsbehandling med oseltamivir (Tamiflu). Dödsorsaken utreds som bäst.

Det var väntat att dödsfall med anknytning till influensaviruset A(H1N1)v också skulle inträffa i Finland, eftersom viruset har spritt sig i stor utsträckning runt om i världen. I Finland är man väl förberedd på influensaepidemin. I snitt påminner sjukdomen till sin allvarlighetsgrad om en vanlig säsongsinfluensa.

Totalt 522 fall av influensa A (H1N1)v har bekräftats i Finland. Av dessa har cirka 150 konstaterats under de senaste två veckorna. Största delen av fynden förra veckan hittades i norra Finland. På andra håll i Finland finns det inga tecken på större anhopningar av smitta.

Epidemin har börjat i flera europeiska länder. Senaste vecka pågick den i nio länder i Europa, dvs. Nederländerna, Belgien, Bulgarien, England, Spanien, Irland, Island, Nordirland och Sverige. Det här är ovanligt vid den här tiden på året.

Vaccineringen har inletts

Hälso- och sjukvårdens vaccinering mot influensa A(H1N1)v (s.k. svininfluensa)har redan inletts på flera orter, och vaccineringen av gravida kvinnor kan också påbörjas den här veckan. Vaccineringen av riskgrupper inleds härnäst enligt de tidsplaner som kommunerna meddelar. Kommunerna informerar sina invånare om tidsplanerna.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar särskilt att de som först vaccineras, dvs. hälso- och sjukvårdsanställda, gravida kvinnor och personer i åldern 6 månader-64 år som hör till en riskgrupp pga. en sjukdom, vaccinerar sig då man på det sättet förebygger de allvarligaste följderna av sjukdomen och att sjukdomen sprids.

Till riskgrupperna hör personer i åldern 6 månader-64 år med en långtidssjukdom, dvs. en hjärt- eller lungsjukdom som kräver regelbunden medicinering, en ämnesomsättningssjukdom, kronisk lever- eller njursvikt, en sjukdom eller behandling som försämrar, en kronisk neurologisk eller neuromuskulär sjukdom.

Efter de här grupperna vaccineras friska barn i åldern 6-35 månader, 3-24-åriga friska barn och ungdomar samt värnpliktiga. Som sjätte grupp vaccineras personer som fyllt 65 år och som på grund av en sjukdom hör till en riskgrupp. Behovet av att vaccinera hela befolkningen bedöms när man ser hur epidemiläget utvecklas i slutet av året.

I september bestämde statsrådet vaccinationsordningen i Finland utifrån medicinska grunder. En vaccinationsordning måste bestämmas, eftersom vaccinet anländer till Finland i omgångar. Finland är ett av de första länderna i Europa som fick vaccin.

Den här veckan finns 437 000 vaccindoser tillgängliga, och varje vecka kommer det 100 000-200 000 vaccindoser till. Alla specialgrupper kommer att ha vaccinerats före årsskiftet.

Världshälsoorganisationen rekommenderar det vaccin som används i Finland

Det vaccin som används i Finland har godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA), och Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar användning av vaccinet. Vaccinets förstärkningsämne, dvs. adjuvans, hade undersökts redan innan man började överväga att använda det i vaccin. Förstärkningsämnet i det vaccin som köpts till Finland är inte en ny uppfinning, eftersom över 40 miljoner doser av säsongsinfluensavaccin med liknande förstärkningsämne använts sedan 1997.

Det berörda pandemiska vaccinet har inte använts tidigare, men tack vare tidigare vaccin har man erfarenhet av hur delar av det eller av vaccin som påminner mycket om det beter sig. Till exempel konserveringsmedlet tiomersal, som ingår i vaccinet, har använts i mycket stor utsträckning i vaccin, också för små barn och gravida kvinnor.

Vaccinet innehåller inte ämnen som skulle vara farliga för gravida kvinnor eller för graviditetsförloppet. Svininfluensan har utan tvekan varit farligare för gravida kvinnor än för andra kvinnor i samma ålder. Sjukdomen kan förhindras genom vaccingering. Dessutom skyddar en vaccinering under graviditetens slutskede babyn, som inte kan vaccineras.

Det pandemiska vaccin som används i Finland orsakar inte en försvagad infektion hos den som vaccineras. Vaccinet kan orsaka biverkningar av samma typ som säsongsinfluensavaccinen. Det är mycket vanligt att injektionsstället ömmar. En del av de vaccinerade får dessutom huvudvärk, muskel- och ledvärk och temperaturstegring. Biverkningarna försvinner inom en till två dagar.

Det svininfluensavaccin som används i Finland är ett "skräddarsytt" vaccin:  viruset har inte hunnit ändra efter det att man för ett halvår sedan valde virus för vaccinet. Vaccinets effekt väntas vara god, cirka 90 procent.

Mer information

Petri Ruutu, forskningsprofessor, THL, tfn 020 610 8670
Merja Saarinen, medicinalråd, SHM, tfn 09-160 740 30
Terhi Kilpi, överläkare, THL, tfn 020 610 86 78
Tuija Leino, specialforskare, THL, tfn 020 610 87 87
Rose-Marie Ölander (vaccindistribution), specialforskare, THL, tfn 020 610 8328
Hannu Syrjälä (dödsfallet och epidemisituationen i Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt) Avdelningsöverläkare, Uleåborgs universitetssjukhus, tfn 08-831535 82

 

 På vår webbplats

Influensa A(H1N1)

På andra webbplatser

Information om influensa A(H1N1)
(THL)

Tillbaka till toppen