Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Indexjusteringar av arbetspensioner och vissa förmåner för år 2009

Social- och hälsovårdsministeriet
30.10.2008 11.59
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdade den 30 oktober förordningar om utfärdande av den lönekoefficient och det arbetspensionsindex som avses i lagen om pension för arbetstagare (APL) samt om fastställande av ett så kallat indextal för övergångsperioden. Genom dessa förordningar fastställdes indextalen beträffande arbetspensionsskyddet för 2009. De inkomstgränser, penningbelopp och gränsbelopp som bestäms i lagen om pension för arbetstagare och övriga arbetspensionslagar justeras årligen från början av januari med en lönekoefficient och de löpande arbetspensionerna med APL-index. I fråga om vissa arbetspensioner tillämpas indextalet för övergångsperioden fram till år 2011. Avsikten med indexjusteringarna, som beaktar förändringar i löne- och konsumentprisnivån, är att bibehålla det verkliga värdet av de socialskyddsförmåner som utbetalas under en lång period. Som lönekoefficient för år 2009 fastställdes 1,192, som APL-index 2286 och som indextalet för övergångsperioden 2494. Den fastställda lönekoefficienten innebär en ökning med ca 6 procent, APL-indexet något under 5 procent och indextalet för övergångsperioden något över 5,5 procent jämfört med år 2008. Justeringen av APL-indexet höjer samtliga socialskyddsförmåner som är bundna till detta index från början av 2009. Förutom löpande arbetspensioner samt familjepensioner enligt arbetspensionslagar är även pensioner enligt militärskadelagen, generationsväxlingspensioner, avträdelsepensioner, avträdelsestöd och avträdelseersättningar samt minimibeloppet av rehabiliteringspenning bundna till APL-indexet. Även löpande förmåner enligt lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfall i militärtjänst, trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och lagen om miljöskadeförsäkring är bundna till APL-indexet.

Indexjusteringarna ökar nästa år kostnaderna för förmåner inom den sociala tryggheten med ca 1000 miljoner euro. Största delen av detta betalas av pensionssystemet inom de privata sektorerna. Den andel som faller på staten utgör ca 211,5 miljoner euro och den andel som faller på kommunerna ca 160 miljoner euro.

Mer information: regeringssekreteraren Maritta Hirvi, tfn (09) 160 74338

Tillbaka till toppen