Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

I samband med beredningen av programmet för forskning i socialt arbete ordnas en webbdiskussion för att samla in synpunkter

Social- och hälsovårdsministeriet
18.5.2021 12.07
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet bereder ett forskningsprogram med syftet att fastställa prioriteringarna för ministeriets forskningsfinansiering på universitetsnivå för socialarbetet under de närmaste åren. Nu har alla en möjlighet att påverka riktlinjerna för forskningen i socialt arbete. 

Social- och hälsovårdsministeriet har öppnat en webbdiskussion så att alla som är intresserade kan ge sina synpunkter på forskningen i socialt arbete och socialvård och på forskningsbehoven nu och i framtiden.  

Man önskar ett stort deltagande av representanter och samarbetsinstanser inom socialvården.  

Webbdiskussionen är öppen till den 31 maj 2021 kl. 16.15: 

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar årligen statlig finansiering för projekt inom forskning i socialt arbete på universitetsnivå. Utlysningen av forskningsfinansieringen baserar sig på den ändring av socialvårdslagen som trädde i kraft den 1 september 2020. Statlig finansiering för forskning i socialt arbete på universitetsnivå beviljades första gången år 2020.

Ytterligare information: 

Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 290
Juha Luomala, socialråd, tfn 0295 163 492
[email protected]

Tillbaka till toppen